Program rada Ministarstva finansija TK za 2016. godinu

Budući da je donošenje kantonalnog budžeta jedna od najvažnijih finansijskih aktivnosti u toku godine, Ministarstvo finansija je još krajem 2015. godine okončalo izradu ovog dokumenta a Skupština Tuzlanskog kantona usvojila Budžet za 2016. godinu sredinom decembra prošle godine.

budgetPrioritetan zadatak Ministarstva finansija u 2016. godini sastojat će se u praćenju prikupljanja javnih prihoda koji su Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i finansiranju Federacije BiH, stavljeni u nadležnost Kantona. U oblasti porezne politike za narednu 2016. godinu, najvažnije aktivnosti su kreiranje politike iz oblasti poreza koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona u cilju stvaranja povoljnijih uslova za zapošljavanje i investicije.
Rezultat svih mjera koje poduzima Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija trebao bi biti djelimično uravnoteženje Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu tri do pet godina i stvaranje povoljnijih uslova za privređivanje i privlačenje stranih investicija na područje Tuzlanskog kantona. Nosioci aktivnosti na uravnoteženju Budžeta i saniranju deficita, pored Ministarstva finansija, moraju biti i svi budžetski korisnici.
Ministarstvo finansija će u toku 2016. godine pored zakonom utvrđenih poslova iz oblasti finansijske politike, platnog prometa, poreske politike, poslova finansijsko-računovodstvenog karaktera, statističkih poslova privrednog i finansijskog prava, interne revizije i budžetske inspekcije obavljati i sve druge poslove na nivou Tuzlanskog kantona usaglašavajući ih sa propisima donesenim na nivou Federacije BiH.
U cilju realizacije strateškog cilja održavanja fiskalne stabilnosti Tuzlanskog kantona pristupit će se izradi Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2017, te Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a) za period 2017-2019. godine u skladu sa propisanim kalendarom, praćenju, analizi, kontroli i konsolidaciji utroška budžetskih sredstava na nivou Tuzlanskog kantona i vanbudžetskih fondova, pravovremenom izvještavanju o realizaciji Budžeta TK s ciljem poduzimanja mjera. Strateški cilj jeste i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa novim Zakonom o budžetima u FBiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15