OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 26.05.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu poticaja za muzne krave u liniji i vanliniji otkupa mlijeka u sljedećim iznosima:

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 20.05.2022. godine (petak) izvršiti isplatu poticaja za muzne krave u liniji i vanliniji otkupa mlijeka u sljedećim iznosima:

- 76.760,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Kalesija korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu INMER d.o.o Gradačac
- 176.400,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Grad Gračanica korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu ZZ „Gračanka" Gračanica
- 35.280,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Grad Srebrenik korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu ZZ „Gračanka" Gračanica
- 42.160,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Općine Teočak korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu „Mikan Prom" d.o.o Bijeljina
- 1.000,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Općine Teočak korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu PZ „Agroplan" Lopare
- 2.400,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Općine Teočak korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu „DS-AGRO" d.o.o Bijeljina
- 2.000,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Grad Gračanica korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu „MFS-EMMAUS" Gračanica
- 11.720,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Općine Doboj Istok korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu „MFS-EMMAUS" Gračanica
- 3.400,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Općine Doboj Istok korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu PZ "Milk Land" Tuzla
- 10.800,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Općine Kalesija korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu „Prerada i promet mlijeka" Tuzla
- 15.600,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Grad Gračanica korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu PZ "Milk Land" Tuzla
- 19.040,00 KM po Rješenju o utvrđivanju prava na ostvarenje novčane podrške Grad Lukavac korisnicima proizvođačima mlijeka po zahtjevu ZZ „Gračanka" Gračanica

Ukupan iznos poticaja za muzne krave u liniji i vanliniji otkupa mlijeka koji se isplaćuje iznosi 396.560,00 KM.

Napominjemo da će Ministarstvo finansija kontinuirano isplaćivati navedene poticaje, a nakon dostave potrebne dokumentacije od strane nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 18.05.2022. godine (srijeda) izvršiti isplatu poticaja za muzne krave u liniji i vanliniji otkupa mlijeka u sljedećim iznosima:

Opširnije...

Isplata socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 28.04.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnih davanja:

- stalna i privremena novčana pomoć
- jednokratna novčana pomoć
- dječiji dodatak
- uvećani dječiji dodatak
- pomoć u prehrani djeteta
- jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
- hraniteljstvo
- podrška pronatalitetnoj politici Kantona

Isplata prethodno navedenih oblika socijalnih davanja odnosi se na mjesec APRIL 2022. godine. Ukupan iznos oblika socijalne zaštite koji se isplaćuje iznosi 1.295.353,46 KM.

Napominjemo da će dječiji dodatak za mjesec april 2022. godine biti isplaćen u uvećanom iznosu kao i da će se razlika uvećanja za navedeni oblik socijalnog davanja utvrđena za mjesec mart 2022. godine, isplatiti prilikom isplate za mjesec april 2022. godine.

Isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec APRIL 2022. godine

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 28.04.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec APRIL 2022. godine u ukupnom iznosu od 882.419,67 KM. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 4.664 korisnika.

Obavještenje

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 15.04.2022. godine (petak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – civilne žrtve rata i to:

1. Federalni dio u iznosu od 303.974,81 KM
2. Kantonalni dio u iznosu od 125.581,60 KM.

Ukupan iznos sredstava koja će biti isplaćena iznosi 429.556,41 KM.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15