OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 14.06.2022. godine (utorak) izvršiti isplatu subvencioniranja troškova prijevoza djece, učenika i studenata za mjesec maj 2022. godine u ukupnom iznosu od 120.269,13 KM. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 730 korisnika.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 10.06.2022. godine (petak) izvršiti isplatu poticaja za muzne krave u liniji i vanliniji otkupa mlijeka u sljedećim iznosima:

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 03.06.2022. godine (petak) izvršiti isplatu poticaja za muzne krave u liniji i vanliniji otkupa mlijeka u sljedećim iznosima:

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 02.06.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec MAJ 2022. godine u ukupnom iznosu od 817.488,00 KM. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 4.269 korisnika.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 01.06.2022. godine (srijeda) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnih davanja:

Opširnije...

Obnova 5 škola TK sredstvima Revolving fonda za energijsku efikasnost FBiH

U cilju dogovora budućih koraka i pravovremenog pokretanja procesa implementacije mjera energijske efikasnosti na pet škola sa područja Tuzlanskog kantona ministar finansija Suad Mustajbašić, ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić održali su sastanak sa prof. dr. Jasminom Mangafić sa ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15