IZ FEDERALNOG BUDŽETA OSIGURANA PODRŠKA ZA SEDAM PROJEKATA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona prof.dr.Nađa Avdibašić-Vukadinović, danas su u Tuzli, potpisali Ugovor o sufinansiranju/finansiranju kapitalnih projekata iz oblasti obrazovanja."Pojedinačno riječ je o najvećem iznosu na području FBiH za bilo koji od kantona i to je sasvim logično jer Tuzlanski kanton ima najviše stanovnika, a samim tim škola i djece. Mislim da ćemo s ovih 7 projekata uspjeti poboljšati neke stvari. Ono što mogu obećati jeste da ćemo raditi na tome da se Budžet za ovakve projekte ubuduće i poveća.

 

IZ FEDERALNOG BUDŽETA OSIGURANA PODRŠKA ZA SEDAM PROJEKATA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU
IZ FEDERALNOG BUDŽETA OSIGURANA PODRŠKA ZA SEDAM PROJEKATA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU
IZ FEDERALNOG BUDŽETA OSIGURANA PODRŠKA ZA SEDAM PROJEKATA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU
IZ FEDERALNOG BUDŽETA OSIGURANA PODRŠKA ZA SEDAM PROJEKATA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U TUZLANSKOM KANTONU

Nadamo se da će ovih konkretnih projekata u narednom periodu biti više i da ćemo zajednički moći da odgovorimo na te zahtjeve. Naša obaveza je da obrazovanju vratimo mjesto koje mu pripada. Obrazovanje se ne smije tretirati kao potrošnja, obrazovanje je investicija. Sve ono što danas investiramo, višestruko će se vratiti kroz naše najmlađe i sve one generacije koje dolaze˝, istakao je ministar Mašić.˝Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je apliciralo sa ukupno trinaest projekata prema Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH, a podržano je njih sedam. Nastojali smo da damo prioritete tamo gdje je najpotrebnije, da se poprave uslovi u odgojno obrazovnim ustanovama, a u pitanju su tri srednje i četiri osnovne škole na području Kantona. Finansirani projekti se odnose na poboljšanje uslova sanitarnih čvorova u ustanovama, kao i rješavanje toplotnog sistema˝, kazala je ministrica Avdibašić Vukadinović.Sredstva u iznosu od 180.700,00 KM, federalno ministarstvo je osiguralo iz Budžeta FBiH za 2012. godinu, a korisnici sredstava su: JU OŠ "Banovići" Banovići (33.000,00 KM), JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla (19.000,00 KM), JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac (35.000,00 KM), JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla (19.000,00 KM), JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica (34.000,00 KM), JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla (14.000,00 KM) i JU OŠ "Kalesija" Kalesija (26.700,00 KM).Također, u okviru posjete Tuzlanskom kantonu, federalni ministar Damir Mašić je sa kantonalnom ministricom Nađom Avdibašić-Vukadinović i načelnikom Općine Tuzla Jasminom Imamovićem, obišao osnovnu školu "Brčanska Malta" u Tuzli, te Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, a zatim je posjetio i osnovnu školu "Banovići" u Banovićima.Inače, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH je, s ciljem poboljšanja uslova rada, osiguralo finansijsku podršku za 29 odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH, u iznosu od 1.000.000,00 KM. .

 
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15