Predstavnici predškolskih ustanova na sastanku u Ministarstvu

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta juče je održan sastanak predstavnika predškolskih ustanova, Sanije Kusturice iz Tuzle, Hajrudina Mehanovića iz Gradačca i Ibrahima Rizvića iz Banovića sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na čelu sa ministrom Zlatanom Muratovićem.

20171017 135702Posebna pažnja na sastanku posvećena je predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju Tuzlanskog kantona. Direktori predškolskih ustanova su istakli zainteresiranost i potrebu da se Zakon dopuni u narednom periodu. U kreiranje izmjena i dopuna Zakona uključene su sve zainteresirane strane, jer je konačni cilj izraditi što bolji zakonski okvir koji će otkloniti veći broj uočenih nedostataka i stvoriti podlogu za jačanje i razvoj predškolskog odgoja na području našeg kantona.
Također, na sastanku je bilo govora i o poteškoćama u finansijskom poslovanju, s kojim se susreću ove ustanove, te su se prisutni složili da se što prije dođe do rješenja i načina finansiranja ovih ustanova, te da u Nacrtu idu izmjene zakona u skladu sa okvirnim zakonom, i da se ide u proceduru donošenja Zakona, kako bi do kraja godine Zakon stupio na snagu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna