„Škole za 21. vijek“

Stanje u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i realizacija projektnih aktivnosti bile su teme radnog sastanka ministrice obrazovanja i nauke Fahrete Brašnjić sa ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini nj.e. Metjuom Fildom (Matthew Field). U fokusu razgovora bio je program „Škole za 21. vijek" koji će se provoditi i u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

ministrica i ambasador 2Riječ je o programu vrijednom ukupno 10 miliona Funti, koji će, u saradnji sa resornim ministarstvima i školama, provoditi British Council uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Ovaj program uključit će preko milion učenika na Zapadnom Balkanu uzrasta od 10 do 15 godina, koji će stjecati vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema, te usvajati praktične vještine programiranja. Program uključuje obuku i podršku za direktore osnovnih škola i nastavnike, s ciljem da stečene vještine integriraju u nastavnu praksu, a time će se pomoći obrazovnim sistemima u regionu Zapadnog Balkana da, kao u najnaprednijim zemljama svijeta, učenicima omoguće usvajanje vještina koje će im sutra obezbjediti bolje šanse za zapošljavanje i lični napredak.

„Ulazimo u projekat koji će imati veliki utjecaj na učenike, nastavnike, ali i direktore osnovnih škola. Pored klasičnog tehničkog znanja u oblasti informacionih tehnologija poslovi budućnosti 21. vijeka će tražiti nova znanja i nove vještine. Uz digitalnu pismenost, za napredak i pojedinca i društva biće neophodno kreativno, kritičko i analitičko razmišljanje u rješavanju problema. Program „Škole za 21. Vijek" je odgovor na ovaj zahtjev. Podučavajući djecu vještinama potrebnim za 21.vijek ulažemo u njihovu budućnost a time i u budućnost ekonomija Zapadnog Balkana. Ovaj program, između ostalog nudi stalno mentorstvo i vrijedne resurse za jačanje sposobnosti direktora škola, nastavnika i kreatora javne politike", rekla je ministrica Brašnjić.

Ministrica Brašnjić i ambasador Field su iskazali spremnost obostrane podrške na realizaciji projekata iz oblasti obrazovanja i nauke i nastavku saradnje u budućem periodu.

 

Stanje u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i realizacija projektnih aktivnosti bile su teme radnog sastanka ministrice obrazovanja i nauke Fahrete Brašnjić sa ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini nj.e. Metjuom Fildom (Matthew Field). U fokusu razgovora bio je program „Škole za 21. vijek" koji će se provoditi i u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

ministrica i ambasador 2Riječ je o programu vrijednom ukupno 10 miliona Funti, koji će, u saradnji sa resornim ministarstvima i školama, provoditi British Council uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Ovaj program uključit će preko milion učenika na Zapadnom Balkanu uzrasta od 10 do 15 godina, koji će stjecati vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema, te usvajati praktične vještine programiranja. Program uključuje obuku i podršku za direktore osnovnih škola i nastavnike, s ciljem da stečene vještine integriraju u nastavnu praksu, a time će se pomoći obrazovnim sistemima u regionu Zapadnog Balkana da, kao u najnaprednijim zemljama svijeta, učenicima omoguće usvajanje vještina koje će im sutra obezbjediti bolje šanse za zapošljavanje i lični napredak.

„Ulazimo u projekat koji će imati veliki utjecaj na učenike, nastavnike, ali i direktore osnovnih škola. Pored klasičnog tehničkog znanja u oblasti informacionih tehnologija poslovi budućnosti 21. vijeka će tražiti nova znanja i nove vještine. Uz digitalnu pismenost, za napredak i pojedinca i društva biće neophodno kreativno, kritičko i analitičko razmišljanje u rješavanju problema. Program „Škole za 21. Vijek" je odgovor na ovaj zahtjev. Podučavajući djecu vještinama potrebnim za 21.vijek ulažemo u njihovu budućnost a time i u budućnost ekonomija Zapadnog Balkana. Ovaj program, između ostalog nudi stalno mentorstvo i vrijedne resurse za jačanje sposobnosti direktora škola, nastavnika i kreatora javne politike", rekla je ministrica Brašnjić.

Ministrica Brašnjić i ambasador Field su iskazali spremnost obostrane podrške na realizaciji projekata iz oblasti obrazovanja i nauke i nastavku saradnje u budućem periodu.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna