Univerzitet u Istanbulu ponudio saradnju o oblasti visokog obrazovanja

Delegaciju kantonalnih ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je sastavu bio i ministar obrazovanja u nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković primio je zamjenik rektora Univerziteta u Istanbulu Haluk Alkan.

mon-turska-17112021Ovom je prilikom dogovoreno da se uspješna saradnja sa Univerzitetom u Istanbulu pored već postojeće sa tri univerziteta u BiH proširi i unaprijedi sa drugim univezitetima u našoj zemlji, naročito na polju razmjene studenata i nastavnika i sudjelovanjem u različitim programima koje nudi Univerzitet u Istanbulu.

Pored toga, ponuđena je razmjena iskustava o funkcioniranju učenja na daljinu te iskazana spremnost sudjelovanja profesora Univerziteta u Istanbulu na međunarodnoj naučnoj konferenciji posvećenoj genocidu u Srebrenici, koja će se naredne godine organizirati u Tuzli.

Ministar Baraković zahvalio je profesoru Alkanu na iskazanoj spremnosti Univerziteta u Istanbulu za saradnju, naročito u oblasti digitalne tehnologije i naučno-istraživačkog rada.

Jedan od zaključaka ovog sastanka je da je važan segment međusobne saradnje i edukacija univerzitetskih profesora u domenu nauke i tehnologije. Dogovoreno je i da će unarednom periodu biti sagledane mogućnosti za konkretizaciju programa saradnje posredstvom Ambasade Republike Turske u BiH.

Javni univerzitet u Istanbulu ima oko 70 hiljada redovnih i 300 hiljada vanrednih studenata. Riječ je o uglednom univerzitetu sa 17 fakulteta, 12 instituta i oko 4500 zaposlena profesora. Na ovom univerzitetu je trenutno oko 8000 stranih studenata, među kojima su i 37 iz BiH.

Sastanku su prisustvovali i ataše za obrazovanje Ambasade Republike Turske u BiH Faruk Berat i direktor Instituta Yunus Emre u Sarajevu Mehmet Akif Yaman.

Delegaciju kantonalnih ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je sastavu bio i ministar obrazovanja u nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković primio je zamjenik rektora Univerziteta u Istanbulu Haluk Alkan.

mon-turska-17112021Ovom je prilikom dogovoreno da se uspješna saradnja sa Univerzitetom u Istanbulu pored već postojeće sa tri univerziteta u BiH proširi i unaprijedi sa drugim univezitetima u našoj zemlji, naročito na polju razmjene studenata i nastavnika i sudjelovanjem u različitim programima koje nudi Univerzitet u Istanbulu.

Pored toga, ponuđena je razmjena iskustava o funkcioniranju učenja na daljinu te iskazana spremnost sudjelovanja profesora Univerziteta u Istanbulu na međunarodnoj naučnoj konferenciji posvećenoj genocidu u Srebrenici, koja će se naredne godine organizirati u Tuzli.

Ministar Baraković zahvalio je profesoru Alkanu na iskazanoj spremnosti Univerziteta u Istanbulu za saradnju, naročito u oblasti digitalne tehnologije i naučno-istraživačkog rada.

Jedan od zaključaka ovog sastanka je da je važan segment međusobne saradnje i edukacija univerzitetskih profesora u domenu nauke i tehnologije. Dogovoreno je i da će unarednom periodu biti sagledane mogućnosti za konkretizaciju programa saradnje posredstvom Ambasade Republike Turske u BiH.

Javni univerzitet u Istanbulu ima oko 70 hiljada redovnih i 300 hiljada vanrednih studenata. Riječ je o uglednom univerzitetu sa 17 fakulteta, 12 instituta i oko 4500 zaposlena profesora. Na ovom univerzitetu je trenutno oko 8000 stranih studenata, među kojima su i 37 iz BiH.

Sastanku su prisustvovali i ataše za obrazovanje Ambasade Republike Turske u BiH Faruk Berat i direktor Instituta Yunus Emre u Sarajevu Mehmet Akif Yaman.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15