Održana prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Kantonalni odbor za razvoj (KOR) kao savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu planiranja, monitoringa, evaluacije i izvještavanja na kantonalnom nivou za period 2016-2020. godina, danas je održana i prva sjednica ovog tijela.

Analizirajući status Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, konstatovano je da su u 2016. godini realizovane sve zacrtane obaveze. Istaknuto je da je Tuzlanski kanton jedini kanton koji je uradio prevod Strategije razvoja na engleski jezik, čime je ovaj dokument učinio dostupnim svim potencijalnim stranim partnerima i investitorima.

KOR 01 15 11 2016

Članovi Kantonalnog odbora za razvoj upoznati su sa sistemom za upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu kroz analizu postojećeg stanja i preporuke za poboljšanje sistema. Takođe, prezentirani su inicijalni prijedlozi sadržaja, formata i elemenata izvještaja o razvoju Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i akcionog plana implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2017-2019. godina, te usaglašeni koraci njihove pripreme. Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15