Prezentovani budući pravci rada ustanova i javnog preduzeća MKSM TK

Direktori ustanova i javnog preduzeća u resornoj nadležnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona prezentirali su danas resornom ministru Zlatanu Muratoviću trenutno stanje i buduće pravce rada.

U resornoj nadležnosti se nalazi Javno preduzeće Radio – televizija Tuzlanskog kantona i sedam ustanova kulture kojima je osnivač/suosnivač Tuzlanski kanton.

Ministar Muratović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom javnog preduzeća i ustanova u resornoj nadležnosti, pohvalio je njihov angažman i inovativnost u vremenu kada se susrećemo sa negativnim posljedicama koje je uzrokovala epidemija virusa COVID 19, te istakao da je Ministarstvo svojim programom usmjereno na poboljšavanje normativnog okvira kao i koordiniranje aktivnosti na infrastrukturnom i kadrovskom ojačavanju istih.

Svi učesnici sastanka naglasili su da je saradnja sa resornim ministarstvom na zavidnom nivou, te istaknuli opredjeljenje da svoj rad učine vidljivijim. Same ustanove i javno preduzeće su u sinergiji i realizuju mnogobrojne zajedničke aktivnosti, od kojih su mnoge prepoznatljive na području Tuzlanskog kantona i šire, te se s pravom može reći da su navedeni akteri nosioci kulture na području Tuzlanskog kantona.

Direktori su istakli svoje opredjeljenje intezivinije apliciraju na projekte domaćih i međunarodnih donatora jer su to prepoznali kao strateški pravac djelovanja kojim se značajno može unaprijediti oblast kulture.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna