Predstavljanje novih projekata Asima Horozića resornom Ministarstvu

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović primio je danas kompozitora Asima Horozića sa kojim je razgovarao o unaprjeđenju kvaliteta kulturnih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona.

IMG-1fa43e3462f729d71c90a08fc2545c05-VPovod za posjetu, kompozitora prve velike bosanskohercegovačke opere „Hasanaginica" i redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Horozića, bilo je predstavljanje budućih projekata sa posebnim akcentom na operi „Derviš i smrt" kao i solo pjesama na tekstove bosanskih sevdalinki pod nazivom „Nove sevdalinke".

Ministar Muratović ovom je prilikom istaknuo značaj umjetničkog opusa i djelovanja Asima Horozića, te naveo da „su društvene prilike takve da se nažalost trenutno dovoljno ne valorizuje rad istaknutih umjetnika u oblasti kulture, ali da je Ministarstvo usmjereno na stvaranje pretpostavki za poboljšanje stanja". „Resorno ministarstvo raspolaže određenim sredstvima i odlučno je u namjeri da uspostavi kriterije kojima će podržati realizaciju svih projekata kojima se doprinosi unaprjeđenju kvaliteta kulturnih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona", kazao je ministar Muratović.

Opus Asima Horozića obuhvata opere „Aska i vuk", „Zmaj od Bosne", koncertna djela za klarinet i orkestar "Kapija" te mnogobrojna druga muzička djela a današnji sastanak bio je prilika i da se naglasi važnost uloge onoga koji edukuje buduće akademske građane na polju muzičke umjetnosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna