UVOĐENJEM U JEDINSTVENI KOMUNIKACIJSKI SISTEM SMANJITI VRIJEME I TROŠKOVE IZDAVANJA DOKUMENATA

S ciljem prezentacije idejnog projekta informatizacije rada organa uprave na području Tuzlanskog kantona i uvođenja u jedinstveni komunikacijski sistem, koji je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila u augustu 2012. godine ministar pravosuđa i uprave Alen Taletović, danas je održao sastanak sa predstavnicima svih općina Tuzlanskog kantona.

Cilj ovog projekta, kako je istakao ministar Taletović, prije svega je smanjenje vremena potrebnog za procedure izdavanja dokumenata, sniženje ukupnih troškova za građane kao i omogućavanje interakcije sistema sa drugim institucijama državnih organa.

UVOĐENJEM U JEDINSTVENI KOMUNIKACIJSKI SISTEM SMANJITI VRIJEME I TROŠKOVE IZDAVANJA DOKUMENATA   Uvođenje e-uprave na području cijelog kantona bio bi prvo rješenje ovakvog tipa na području Bosne i Hercegovine, i trebalo bi biti model za unaprjeđenje rada svih organa javne uprave u našoj državi.

Svoj doprinos izradi idejnog rješenja učestvovali su stručnjaci sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

 


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna