RASTERETITI RAD SUDOVA I STVORITI POVOLJNIJI PRAVNI AMBIJENT

Obzirom da je uočeno da u praksi dolazi do neujednačene provedbe zakonskih odredbi koje se odnose na izvršenje zaštitne mjere koja se izriče odgovornom licu za učinjeni prekršaj danas je na inicijativu Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona sa predstavnicima svih općinskih sudova sa područja našeg kantona održan radni sastanak.

 RASTERETITI RAD SUDOVA I STVORITI POVOLJNIJI PRAVNI AMBIJENT

Sastanak je prvi u nizu sastanaka ove prirode, a otvaranje dijaloga na ovu i slične teme za cilj ima otklanjanje barijera i efikasniju provedbu zakona i podzakonskih akata, rasterećivanje pravosudnih institucija, te stvaranje povoljnijeg pravnog ambijenta na području našeg kantona. Na sastanku je zaključeno da se u martu mjesecu ove godine, na narednom sastanku, sagledaju svi propisi koji tretiraju izvršenje ove zaštitne mjere, te iniciraju izmjene i dopune propisa tamo gdje to bude ocijenjeno kao neophodno, kao i da se opredijele stavovi u pogledu jedinstvene primjene važećih propisa.

Današnjem sastanku su osim ministra Alena Taletovića i direktora Uprave Besima Durakovića, prisustvovali pomoćnik za pravosuđe i upravu Ruzmira Bajrić, stručni saradnik Ivana Hrustić, sekretar Uprave Aziza Ibraković, predsjednici općinskih sudova Muhamed Tulumović, Meliha Hadžihasanović, Dražena Pejanović, Ibrahim Bubić, te sudije Jasminka Radunović-Kostić i Vaso Gospavić. dostaviti svim relevantnim institucijama na uvid i eventualno uključivanje u njihove razvojne strategije i planove.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15