MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE TK RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA IZ RESORNIH OBLASTI

 

Nacrt Budžeta za 2014, godinu i ostala aktualna pitanja vezana za prava zaposlenika u pravosuđu i upravi bile su glavne teme današnjeg sastanka ministra pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Alena Taletovića sa predsjednicima sindikata uprave Amirom Sejdinovićem i pravosuđa Hasanom Tokićem.
Nakon sastanka obje strane su pozitivno ocijenile otvaranje dijaloga i usaglašavanje stavova u vezi sa potrebama zaposlenika i realnih mogućnosti Budžeta.

 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna