Javna rasprava o Zakonu o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), razmatrajuči nacrt Zakona o džzavnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.11.2016. godine, donosi

 


ZAKLJUČAK


Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.
Nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu stavlja se na javnu raspravu u trajanju 45 dana.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo pravosuda i uprave, sumirati rezultate javne rasprave i saćiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

 

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), razmatrajuči nacrt Zakona o džzavnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.11.2016. godine, donosi

 


ZAKLJUČAK


Skupština Tuzlanskog kantona prihvata nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.
Nacrt Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu stavlja se na javnu raspravu u trajanju 45 dana.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo pravosuda i uprave, sumirati rezultate javne rasprave i saćiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog Zakona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna