Javna rasprava o NACRTU Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.7.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-401-5/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

 

Obzirom da je prihvaćen Program javne rasprave koji je predložen uz nacrt pomenutog zakona, a kojim je predviđeno da svi organi uprave i upravne organizacije, političke stranke i klubovi poslanika političkih stranaka koje participiraju u Skupštini TK, sve nevladine organizacije koje u fokusu svojih interesovanaj i aktivnosti imaju pitanja na koja se odnosi nacrt Zakona i druga zainteresovana lica budu učesnici javne rasprave, to vas ovim putem obavještavamo da tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona možete preuzeti na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.kim.ba, radi jednostavnijeg i ekonomičnijeg rada organa.
Svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije možete dostaviti na adresu Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona najdalje do 11.9.2017. godine."

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna