Posjeta OSCE-a Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Elvir Herčinović, 09.09.2019.godine u prvu službenu posjetu primio je šefa Ureda Misije OSCE-a u Tuzli Damira Gnjidića sa saradnicima.

 

IMG 20190909 125810

Gospodin Gnjidić čestitao je ministru Herčinoviću na imenovanju i poželio sretan i uspješan rad, te je na početku istakao da Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini djeluje u oblasti zaštite ljudskih prava, zaštite manjina, oblasti ratnih zločina, te borbe protiv korupcije kojoj se poklanja posebna pažnja. Konstatovano je da je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini imala dobru saradnju sa Timom za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona i izražena je nada da će se ta saradnja u budućnosti nastaviti, kao i da će Tim imati podršku ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Ministar Herčinović ukratko je iznio svoje viđene zatečenog stanja, te je naveo „da je borba protiv korupcije, odnosno prevencija korupcije prioritet mog budućeg djelovanja. Budući da sam u proteklom periodu upoznat sa aktivnostima koje je Tim sa sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona poduzeo, ali i problemima sa kojima se susretao, sa svoje pozicije ministra i člana Vlade Tuzlanskog kantona pružit ću apsolutnu podršku Timu, naročito imajući na umu da nam u narednom periodu, nakon usvajanja državne Strategije, slijedi donošenje novog kantonalnog Programa za borbu protiv korupcije.

 

Šef Ureda OSCE-a u Tuzli zahvalio se ministru na odvojenom vremenu, izrazivši očekivanja da će se dosadašnja dobra saradnja nastaviti u budućnosti, te da se Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini stavlja na raspolaganje za saradnju i pružanje pomoći pri realizaciji budućih projekata i aktivnosti koje Ministarstvo pravosuđa i uprave, kao i Vlada Tuzlanskog kantona budu provodili.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna