Održan sastank sa predstavnciima sindikata

Ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, mr. Elvir Herčinović, u ponedjeljak 02.12.2019.godine održao je sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona, čime je otvoren socijalni dijalog sa Sindikatom, ali i dogovorena uspostava kontinuiranog dijaloga Vlade Kantona i Sindikata kao socijalnih partnera.

IMG 20191202 100755Na samom početku sastanka, ministar je naglasio da je aktuelna Vlada preuzela dosta obaveza, koje ranija Vlada, koja je i dugo vremena bila u tehničkom mandatu, nije ispunila, te je bilo potrebno nadoknaditi sve ono što je utvrđeno Programom rada Vlade Kantona, te je to osnovni razlog zašto još uvijek nije imenovan pregovarački tim Vlade Kantona za pregovore sa Sindikatom, a čije se formiranje očekuje u narednom periodu.


Predstavnici Sindikata pohvalili su činjenicu da je u radnu grupu za izradu nacrta Zakona o plaćama, čiji je zadatak da najkasnije u roku od 90 dana utvrdi i Vladi Kantona predloži tekst nacrta Zakona o plaćama u organima vlasti u Tuzlanskom kantonu, Vlada Kantona uključila i Sindikat, dok je ministar izrazio spremnost da taj zakon bude završen i usvojen što ranije, ali također da treba da bude urađen što kvalitetnije.


Iz Sindikata je upućena molba da se nacrt Zakona što prije uputi u dalju proceduru, kao i da se traži usvajanje po hitnoj proceduru, kako bi isti bio uvršten u Budžet Tuzlanskog kantona, budući da je sve izraženiji problem prelaska državnih službenika i namještenika iz kantonalnih organa u organe lokalne zajednice, a sve zbog većih plaća na tom nivou.


Na kraju sastanka, predstavnici sindikata zahvalili su ministru na izdvojenom vremenu, te je izražena nada će se postojeći problemi riješiti na obostrano zadovoljstvo socijalnih partnera.


Sastanku su pored ministra Herčinovića prisustvovali Amir Sejdinović, predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona, Hasan Tokić, Sindikalna organizacija sudova i tužilaštva Tuzlanskog kantona, Mevludin Husić, Sindikalna organizacija općine Banovići, Snežana Katkić, Sindikat Grada Tuzla i Sabina Šehović, predsjednica Nadzornog odbora Sindikalne organizacije organa uprave.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna