Nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona i program javne rasprave

Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona Zaključkom broj: 01-021-726-5/21 od 22.12.2021.godine i konstatovala da nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primejdbama na nacrt Zakona koje su uložila radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

U skladu sa navedenim Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona:
- Skupštini Kantona;
- Vladi Kantona;
- Ministarstvima, drugim organima uprave i upravnim organizacijama Kantona;
- Uredima Vlade i Stručnoj službi Skupštine;
- Kantonalnom sudu i općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona;
- Kantonalnom tužilaštvu;
- Kantonalnom pravobranilaštvu;
- Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javna rasprava će trajati 30 dana.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15