KOMPANIJI HERCEG URUČENA OKOLINSKA DOZVOLA

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Mirsad Hadžiselimović je danas sa saradnicima direktoru i upravi kompanije Herceg d.o.o. iz Srebrenika uručio okolinsku dozvolu. Današnjim činom završena je trogodišnja procedura u okviru koje je Herceg ispunio sve propisane uvjete i stekao preduslove za dobijanje okolinske dozvole.
"U toku ove procedure mi smo morali dobiti i vodnu dozvolu za što smo prethodno morali psristupiti projektovanju i izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda" rekao je direktor Komapnije Ramiz Karić ističući da niti jedan element koji bi mogao zagaditi kako vodu, tako i zemlju ili zrak, a koji je moguće eliminisati, neće napustiti krug ove fabrike.

24122012 MPUZO.v
24122012 MPUZO.v1
24122012 MPUZO.v2
24122012 MPUZO.v3

Herceg Srebrenik je današnjim činom još jednom pokazao svoju društvenu odgovornost, da mu je jednako stalo do poštovanja kako domaćih, tako i međunarodnih procedura i certifikata. Inače u svom radu Hreceg zapošljava oko 260 radnika, a ovogodišnji promet firme se procijenjuje na oko 26 miliona Konvertibilnih maraka. "U svom radu mi smo oko 70% izvozno orijentirana kompanija, pri čemu su naša glavna tržišta Europska unija i Australija kao kontinent" istakao je direktor Karić.
Ministar Hadžiselimović je istakao zadovoljstvo što može ovakvoj kompaniji uručiti okolinsku dozvolu, te na taj mali način doprinijeti njenom uspješnom poslovanju i stvaranju preduslova za dalji rast i razvoj.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15