OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONJUH"

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je izradilo Nacrta Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Prostorni plan je urađen za područje koje je definisano Zakonom o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“ i Prostornim planom za područje Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025. godine. Ukupna površina obuhvaćena navedenim planskim dokumentom iznosi 8.139,79ha, a prostire se na dijelovima teritorije općina Kladanj, Banovići i Živinice.

Nacrt Prostornog plana obuhvata ciljeve prostornog razvoja, projekciju prostornog razvoja, projekciju razvoja prostornih sistema, te odluku o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se obezbjeđuje realizacija Prostornog plana.

 

Skupština Tuzlanskog kantona je, na sjednici održanoj 21.12.2012.godine razmatrala Nacrt navedenog planskog dokumenta i donijela Zaključak kojim se prihvata Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, konstatuje da isti može poslužiti za izradu prijedloga Prostornog plana, te se Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ stavlja na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Za potrebe rasprave, urađen je skraćeni nacrt, a javni uvid u kompletan dokument, može se obaviti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice. Nacrt Prostornog plana je dostupan svim zainteresovanim pojedincima i subjektima i na službenoj web stranici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, kako bi isti mogli uzeti aktivno učešće u javnoj raspravi, te dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni dokument.

Učesnici javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, mogu da dostave u pismenoj formi Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poštom ili putem e-mail–a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 28.02.2013. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona će, na osnovu svih prispjelih primjedbi, prijedloga i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, koji će biti dostavljen nosiocu izrade Prostornog plana, koji će, nakon usaglašavanja stavova, uraditi Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period od 2010.do 2030. godine, koji će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15