Razmatran Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine

Na danas održanoj četvrtoj sjednici Savjeta plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac dato je pozitivno mišljenje na nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine.

Savjet prostornog plana 01 14 11 2016Ovaj dokument obuhvata ciljeve prostornog razvoja, projekciju prostornog razvoja, projekciju razvoja prostornih sistema, te odluku o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se osigurava realizacija Prostornog plana, odnosno osiguravaju uslovi za ostvarenje utvrđene vizije razvoja: akumulacija Modrac, mjesto izrazitog karaktera, visokovrijedni privredni, okolišni i turistički potencijal – srce Tuzlanskog kantona.
Nakon sjednici je konstatovano da su primjedbe, sugestije i mišljenja dati u prethodnom postupku izrade ovog planskog dokumenta, kao i primjedbe date od strane članova Savjeta i nosioca pripreme na prednacrt planskog dokumenta ugrađene u prezentirani nacrt.
Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja biće proslijeđen Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona. U daljem postupku, Skupština TK će razmatrati nacrt ovog planskog dokumenta i dati ga na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

 

 

 

Na danas održanoj četvrtoj sjednici Savjeta plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac dato je pozitivno mišljenje na nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine.

Savjet prostornog plana 01 14 11 2016Ovaj dokument obuhvata ciljeve prostornog razvoja, projekciju prostornog razvoja, projekciju razvoja prostornih sistema, te odluku o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se osigurava realizacija Prostornog plana, odnosno osiguravaju uslovi za ostvarenje utvrđene vizije razvoja: akumulacija Modrac, mjesto izrazitog karaktera, visokovrijedni privredni, okolišni i turistički potencijal – srce Tuzlanskog kantona.
Nakon sjednici je konstatovano da su primjedbe, sugestije i mišljenja dati u prethodnom postupku izrade ovog planskog dokumenta, kao i primjedbe date od strane članova Savjeta i nosioca pripreme na prednacrt planskog dokumenta ugrađene u prezentirani nacrt.
Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja biće proslijeđen Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona. U daljem postupku, Skupština TK će razmatrati nacrt ovog planskog dokumenta i dati ga na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15