Održana Prva sjednica Savjeta Prostornog plana

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u sklopu prve faze izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, organizovalo je prvu, konstituirajuću sjednicu Savjeta Prostornog plana, koja je održana 11.12.2017. godine u kongresnoj sali BKC-a Tuzla. Na sjednici su razmatrani Poslovnik o radu Savjeta Prostornog plana, Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, te Prostorna osnova sa prijedlogom osnovne koncepcije izmjena i dopuna.

I Sjednica Savjeta PP 1 11122017

Savjeta Prostornog plana će stručno pratiti izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana u svim fazama rada i sastavljen je od predstavnika svih općina sa područja Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.

Nakon razmatranja i usvajanja Poslovnika o radu Savjeta Prostornog plana, članovima Savjeta data je informacija o dosadašnjim provedenim aktivnostima. Istaknuto je da se Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona rade u granicama cjelovitog obuhvata Prostornog plana Tuzlanskog kantona. Ukupna površina koja je predmet Izmjena i dopuna iznosi cca 2652 km2 i obuhvata površine grada Tuzle i svih općina Kantona. Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana su smjernice za izradu Izmjena i dopuna iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 - 2025., promjene u prostoru Kantona evidentirane kroz Izvještaj o stanju u prostoru koji je Vlada TK usvojila u decembru 2015. godine, te usvojeni prostorni planovi Grada Tuzle i općina Kantona.

Na sjednici je zatim razmatrana Prostorna osnova sa prijedlogom kocepcije izmjena i dopuna, koja je prezentirana od strane nosioca izrade, IPSA Institut doo Sarajevo. Nosilac izrade je istakao, da je kroz analizu stanja u prostoru Tuzlanskog kantona i Prostornog plana Tuzlanskog kantona konstatovano da je važeći Prostorni plan, iako je prošlo 10 godina od njegovog donošenja, svojim najvećim djelom aktuelan i provodiv, ali su takođe, s obzirom na protekli period uočene određene promjene u prostoru koje su obrađene u Prostornoj osnovi kao izmjene i dopune. Takođe je istaknuto da su u osnovnoj koncepciji izmjena i dopina, obrađene sve inicijative dostavljene od strane općina Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, poslaničke inicijative, kao i inicijative drugih subjekata planiranja i pojedinaca, kojima se traže izmjene i dopune pojedinih dijelova Prostornog plana.

Članovi Savjeta plana su iznijeli konstruktivne primjedbe, prijedloge i sugestije na prezentiranu Prostornu osnovu, te usvojili istu uz mišljenje da predstavlja kvalitetnu osnovu za II fazu rada, izradu prednacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Obaveza nosioca pripreme i nosioca izrade je da sve iznesene primjedbe, prijedloge i sugestije ugradi u Prostornu osnovu plana, čime se završava prva faza izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u sklopu prve faze izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, organizovalo je prvu, konstituirajuću sjednicu Savjeta Prostornog plana, koja je održana 11.12.2017. godine u kongresnoj sali BKC-a Tuzla. Na sjednici su razmatrani Poslovnik o radu Savjeta Prostornog plana, Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, te Prostorna osnova sa prijedlogom osnovne koncepcije izmjena i dopuna.

I Sjednica Savjeta PP 1 11122017

Savjeta Prostornog plana će stručno pratiti izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana u svim fazama rada i sastavljen je od predstavnika svih općina sa područja Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.

Nakon razmatranja i usvajanja Poslovnika o radu Savjeta Prostornog plana, članovima Savjeta data je informacija o dosadašnjim provedenim aktivnostima. Istaknuto je da se Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona rade u granicama cjelovitog obuhvata Prostornog plana Tuzlanskog kantona. Ukupna površina koja je predmet Izmjena i dopuna iznosi cca 2652 km2 i obuhvata površine grada Tuzle i svih općina Kantona. Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana su smjernice za izradu Izmjena i dopuna iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 - 2025., promjene u prostoru Kantona evidentirane kroz Izvještaj o stanju u prostoru koji je Vlada TK usvojila u decembru 2015. godine, te usvojeni prostorni planovi Grada Tuzle i općina Kantona.

Na sjednici je zatim razmatrana Prostorna osnova sa prijedlogom kocepcije izmjena i dopuna, koja je prezentirana od strane nosioca izrade, IPSA Institut doo Sarajevo. Nosilac izrade je istakao, da je kroz analizu stanja u prostoru Tuzlanskog kantona i Prostornog plana Tuzlanskog kantona konstatovano da je važeći Prostorni plan, iako je prošlo 10 godina od njegovog donošenja, svojim najvećim djelom aktuelan i provodiv, ali su takođe, s obzirom na protekli period uočene određene promjene u prostoru koje su obrađene u Prostornoj osnovi kao izmjene i dopune. Takođe je istaknuto da su u osnovnoj koncepciji izmjena i dopina, obrađene sve inicijative dostavljene od strane općina Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, poslaničke inicijative, kao i inicijative drugih subjekata planiranja i pojedinaca, kojima se traže izmjene i dopune pojedinih dijelova Prostornog plana.

Članovi Savjeta plana su iznijeli konstruktivne primjedbe, prijedloge i sugestije na prezentiranu Prostornu osnovu, te usvojili istu uz mišljenje da predstavlja kvalitetnu osnovu za II fazu rada, izradu prednacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Obaveza nosioca pripreme i nosioca izrade je da sve iznesene primjedbe, prijedloge i sugestije ugradi u Prostornu osnovu plana, čime se završava prva faza izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15