Saradnjom do dugoročno čistog zraka

O problemu zagađenja zraka i mogućim mjerama razgovarali su danas ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvir Rožnjaković i pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode Goran Mišić sa predstavnicama građanske inicijative „Naše je pravo čist zrak".

IMG 3739Zabrinuti zbog problema zagađenja predstavnici organizacije civilnog društva (OCD) inicirali su sastanak kako bi pokušali utjecati na što skorije poduzimanje mjera kojim će dugoročno biti osiguran kvalitetan zrak u TK.
Na sastanku je razmotreno nekoliko zahtjeva građanske inicijative te zaključeno da će već donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima biti regulisane obaveze priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Predstavnice OCD-a ovom prilikom su kazale da će pismeno podržati ovaj zakon u toku javne rasprave.
Kada je u pitanju zakonska zabrana korištenja uglja za zagrijavanje individualnih objekata dogovoreno je da Ministarstvo inicira odluku kojom će u roku od 5 godina biti zabranjeno korištenje čvrstog goriva u porodičnim kućama te da će OCD aktivno učetvovati u izradi ovog dokumenta.
Ovom je prilikom također rečeno da će resorno ministarstvo sufinansirati prelazak na kotlove sa drugim energentima.
Saradnja sa predstavnicima građanske inicijate bit će, kako je rečeno ovom prilikom, nastavljena i u aktivnostima uvođenja indexa kvaliteta zraka koje Ministarstvo namjera uvesti te implementirati u Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka.
Također je istaknuto da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK u ovoj godini planira značajna sredstva za rezerve analizatora za kontinuirani rad sistema za praćenje kvaliteta zraka. Današnji sastanak bio je najava intenzivne saradnje kantonalnog nivoa vlasti i resornog minsitarstva sa predstavnicima građanske inicijative u cilju rješavanja problema zagađenog zraka.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna