Nastavak projekta energijske efikasnosti u domaćinstvima

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK i organizacije Habitat for Humanity International potpisali su novi Memorandum o saradnji u projektu energijske efikasnosti stambenih zgrada u domaćinstvima sa niskim primanjima.

Opširnije...

Javna rasprava povodom "Nacrta Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade"

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, donosi "Nacrt zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade"

Opširnije...

Program rada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u 2015. godini

Realizacijom programa i aktivnosti postavljenih za 2015. godinu, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će nastojati doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva koji se odnose na plansko korištenje prostora u skladu sa smjernicama iz Prostornog plana TK 2005-2025. godine, unaprjeđenje kvaliteta okoliša kroz približavanje evropskim standardima u ovoj oblasti, unaprjeđenje komunalne infrastrukture i uslova stanovanja, te kadrovske strukture Ministarstva i osiguranje kvalitetne tehničke opremljenosti.

Opširnije...

Pokrenuta web stranica o kvaliteti zraka u Tuzlanskom kantonu

Građani Tuzlanskog kantona i svi zainteresirani od nedavno imaju mogućnost i putem uspostavljene internet stranice stalno kontrolirati kvalitet zraka u svom okruženju. Naime, nedavno je puštena u rad web stranica (http://monitoringzrakatk.info) na kojoj se mogu pronaći aktualni podaci o kvalitetu zraka mjerenog na mjernim lokacijama u Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Zbrinjavanjue opasnog otpada mora biti naš prioritet

S ciljem definiranja pravaca budućih aktivnosti kako bi se iznašle mogućnosti za zbrinjavanje opasnog otpada koji se nalazi u krugu industrijske zone u Tuzli, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin upriličio je danas sastanak, kome su osim predstavnika Ministarstva prisustvovali predstavnici Grada Tuzle, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave civilne zaštite i kompanije Kemokop, koja se između ostalog bavi i adekvatnim zbrinjavanjem opasnih materija.

Opširnije...

Lukavčani će od danas znati kakav zrak dišu

Građani Lukavca od danas imaju mogućnost stalne kontrole kvaliteta zraka. Naime, na lokalitetu u centru grada danas je puštena u rad mjerna stanica za kontrolu kvaliteta zraka.
„Puštanjem u rad ove stanice, na ovoj lokaciji, mi konačno ispunjavamo zahtjev građana i Općine Lukavac da imaju mjernu stanicu na području općine i da znaju kakav zrak dišu. Osim ove fiksne stanice građani treba da znaju da Ministarstvo raspolaže i mobilnom stanicom za kontrolu kvaliteta zraka, tako da možemo u određenim slučajevima kada se to bude zatražilo izvršiti mjerenja i na drugim lokacijama na području ove ali i drugih općina", istakao je ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15