"Nemamo vremena da prirodu tlačimo kao do sada"

Danas su u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK potpisani ugovori sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i firmom Enova koji će izarditi kantonalne planove za zaštitu okoliša i upravljanje otpadom. Radi se o projektima koji su ujedno i preduslovi za približavanje Bosne i Hercegovine euroatlanskim integracijama. To su regionalni razvoji programi gdje će Kantonalni plan zaštite okoliša pomoći u procjeni okolišnih problema, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u cilju poboljšanja stanja okoliša i zdravlja ljudi, a Kantonalni plan upravaljanja otpadom će pomoći u procjeni problema upravljanja otpadom, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja upravljanja otpadom.

Opširnije...

Odgovoreno na pitanja i zahtjeve Plenuma

 

Tim ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, imenovan za saradnju sa Plenumom građana Tuzla uručio je danas predstavnicima Plenuma odgovore na ranije dostavljene zahtjeve i pitanja Plenuma.
Na ovaj način Vlada je pokazala svoju spremnost da direktno sarađuje sa Plenumom, da sluša glas građana i da u skladu s tim pokuša koordinirati svoje aktivnosti i građanima omogućiti kvalitetnije uslove života.

Opširnije...

Uskoro postavljanje stanice za mjerenje kvaliteta zraka u Lukavcu

 

Građani Lukavca uskoro će moći svakodnevno pratiti kvalitet zraka koji udišu. Rezultet je to današnjeg potpisivanja Sporazuma o prijenosu fiksne stanice za monitoring zraka MS-4 (Bektići) sa lokacije na Bektićima na određenu i odobrenu lokaciju u Lukavcu.

Opširnije...

Obavještenje o povođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke


Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona prihvaćen je i stavljen na javnu raspravu nacrt Zakona o zaštiti od buke u trajanju.


Javna rasprava će trajati 45 dana.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na području općine Banovići uspostavila se stabilna vremenska situacija, koju karakteriše sporo kretanje visokog atmosferskog pritiska, slab vjetar, pojačana prizemna temperaturna inverzija što je dovelo do povećanog stepena zagađenja zraka.
U skladu sa Planom interventnih mjera od 09.05.2012. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK proglašava epizodu pripravnosti za područje općine Banovići.

Opširnije...

PODRŠKA PROJEKTIMA OČUVANJA ŽIVOTNE OKOLINE

Ugovore o dodjeli sredstava za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okolice danas je sa predstavnicima javnih preduzeća, ustanova, neprofitnih organizacija, te općina koje su dobile sredstva potpisao Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15