Dogovor o regulaciji korita rijeke Spreče

Kako bi riješili dugogodišnji problem plavljenja zemljišta oko rijeke Spreče ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mustafa Šakić sastao se danas sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem i predstavnicima općina Doboj Istok i Lukavac te Grada Gračanica.

IMG 3555Cilj je regulisati korito rijeke Spreče koja svake godine plavljenjem načini ogromne štete na privrednim objektima i poljoprivrednim površinama. Nakon što je UNDP odabrao projekat Agencije za vodno područje rijeke Save za regulaciju korita rijeke Spreče kojim će biti smanjen rizik od poplava, resorno kantonalno ministarstvo pokrenulo je pripremne radnje sa predstavnicima lokalnih zajednica za pravovremeno uklanjanje svih zapreka, rečeno je ovom prilikom. Medju ključnim preduslovima za realizaciju ovog projekta su eksproprijacija zemljišta i građevinske dozovole. Prema riječima ministra Šakića namjera je pomoći lokalnim zajednicama da obezbijede potrebna sredstva za eksproprijaciju zemljišta koje leži uz rijeku Spreču. „Ne smijemo dozvoliti da se sredstva koja su obezbijedile međunarodne organizacije povuku i ulože u neku drugu lokaciju. Svjedoci smo da je prošle godine Evropska komisija obezbijedila 1,7 miliona KM za sanaciju brane na jezeru Modrac, tender propao a sredstva povučena. Mi ćemo sa naše strane poduzeti sve da se to ne desi i ove godine", istaknuo je ministar Šakić. Sredstva u visini od 9 miliona KM bit će operativna 2021. godine, rekao je direktor Agencije Delić te napomenuo da je ovo i period kada lokalne zajednice prave budžete za narednu godinu pa mogu na vrijeme predvidjeti sredstva za eksproprijaciju zemljišta. „Nama lokalnim zajednicama je veliki problem eksproprijacija", kazao je ovom prilikom načelnik Općine Lukavac Edin Delić. „Prema proračunu za nužnu sanaciju oko „bijelog mora" Spreče Općini Lukavac treba više od milion KM za eksproprijaciju. Općina može veoma teško ta sredstva osigurati iz svojih fondova", kazao je načelnik Delić. Direktor Agencije Delić naglasio je da će u narednim danima razgovarati i sa predstavnikom JU Srpske vode o saglasnosti koja je neophodna kada je u pitanju regulisanje druge strane rijeke Spreče.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15