POZIV

Obavještavamo Vas da će u utorak 01.11.2011. godine, sa ciljem sagledavanja trenutnog stanja raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Sead Hasić sa saradnicima, posjetiti kolektivne centre za smještaj izbjeglih i raseljenih osoba u Živinicama i Banovićima. Posjeta Centru u Živinicama bit će upriličena u 10:00, a Centru u Banovićima u 11:00 sati.

Pozivamo vas da pratite ove posjete i o tome informišete javnost.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15