Posjeta SOS Dječijeg Sela Gračanica

Danas je u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK održan sastanak sa predstavnicima SOS Dječijeg Sela Gračanica. Sastanku su prisustvovali Direktor SOS Sela Gračanica Zlatan Musić sa saradnicima.Tema sastanka je bila razmjena informacija koje se odnose na prevenciju izdvajanja djece iz porodica.

posjeta sos djecije selo 2018 ilustrPostignut je dogovor da je saradnju potrebno nastaviti i proširiti na nadležne ustanove i organizacije.
Pored tematskog dijela sastanka, predstavnici SOS Sela Gračanica su upoznli ministricu sa problemima i izazovima s kojima se susreću u svom radu. Ovom prilikom je tematizovana primjena novog zakona o hraniteljstvu. Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sandra Memić je tom prilikom iskazala podršku daljem radu SOS Dječijeg Sela Gračanica.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15