Međuinstitucionalna saradnja u oblasti maloljetničke delinkvencije

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovali su na radionici o izradi „Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u općini Lukavac". Na radionici je usaglašena metodologija izrade i sadržaj protokola, kao i način nastavka rada radne grupe na implementaciji te razmatrana mogućnost uključivanja drugih zainteresiranih ustanova i organizacija koje rade sa mladima u Lukavcu.

 

IMG 7498 3Aktivnosti izrade protokola dio su projekta „Jačanje međuresorne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti maloljetničke delinkvencije" čiju realizaciju je finansijski podržalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Projekat sprovode UG Vive Žene Tuzla u saradnji sa JU Centar za socijalni rad Lukavac i drugim navedenim ustanovama i organizacijama.
U izradu ovog dokumenta uključeni su predstavnici: Općine Lukavac, Centra za socijalni rad Lukavac, Osnovne škole Turija, Osnovne škole Prokosovići, JU Mješovita srednja ekonomsko - hemijska škola Lukavac, Tužilaštva Tuzlanskog kantona, Odgojnog Centra TK, Policijske uprave Lukavac, Fondacije "Selo Mira" Turija, Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća (CROPS), Doma zdravlja Lukavac, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i UG Vive žene.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15