Održan sastanak Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

U cilju jačanja saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici održan je još jedan sastanak Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

slika jedanSastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Ministarstva pravosuđa i uprave TK, Pedagoškog zavoda TK, Aktiva direktora centara za socijalni rad TK i Udruženja građana "Vive Žene" Tuzla.
Trenutna aktivnost koordinacionog tijela je izrada plana mjera u skladu sa Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici FBiH, koji bi trebao biti finaliziran na narednom sastanku i upućen Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.
Aktivnost je finansijski podržana od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, putem Agencije za ravnopravnost spolova BiH i USAID-a, kroz projekt U.G. "Vive Žene.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15