Obavijest svim prijevoznicima u linijskom prijevozu putnika i autobuskim stanicama na području Tuzlanskog kantona

Obavijest svim prijevoznicima u linijskom prijevozu putnika i autobuskim stanicama na području Tuzlanskog kantona o obavezi plaćanja naknade za „Dječiju nedjelju"

Poštovani,

Ovim putem Vas podsjećamo da ste obavezni u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra izvršiti uplatu novćanog iznosa za „Dječiju nedjelju" u skladu sa Odlukom o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2020. godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju" (Službene novine Federacije BiH broj 47/20).

Iznos i način uplate naveden je u gore navedenoj Odluci i aktu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK broj: 09/1-11-20574/20 od 05.10.2020. godine koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

S poštovanjem.

Prilog:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15