Ministar Džidić pružio podršku aktivnostima Amica Educa-e

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Džidić Esad se susreo danas sa predstavnicama Udruženja „Amica Educa" Tuzla.

MRSPP Amica Educa 12 03 2021Predstavnice Udruženja su upoznale ministra sa radom navedenog Udruženja i rezultatima koji su postignuti u proteklom periodu u dosadašnjem radu. Istaknuto je da „Amica Educa" već 25 godina na području Tuzlanskog kantona obezbjeđuje edukaciju, psihosocijalnu podršku i savjetovanje ranjivim društvenim grupama, porodicama i pojedincima, ta da je kroz navedene aktivnosti u zadnjih nekoliko godina obuhvaćeno oko 7.000 osoba, 160 porodica i da je u vezi sa tim obavljeno oko 4.000 tretmana. Predstavnice Udruženja su se zahvalile ministru na podršci koju je resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak pružilo radu udruženja kroz protekli period, a kojom je pružena podrška realizaciji projekata Udruženja. Takođe, su istakle zahtjev za podršku radu Porodičnog savjetovališta koje djeluje pri udruženju, istakavši značaj rada tog savjetovališta, te da dužina i obim pomoći matičnog Udruženja iz Švicarske uveliko zavisi od pomoći koja se Udruženju pruža iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Ministar Džidić Esad je istakao da je upoznat sa radom i rezultatima „Amica Educa"-e i pohvalio njihov rad akcentirajući da će Ministarstvo i u narednom period nastojati podržati rad Udruženja izdvajajući sredstva predviđena Programima koje realizuje Ministatsvo, a kojim se podržavaju projekti udruženja građana, nevladinih i humanitarnih organizacija, te pozvao predstavnice Udruženja da kandidiraju svoje projekte i ove godine. Što se tiče rada porodičnog savjetovališta istaknuto je da će se razmotriti mogućnosti da se pruži pomoć savjetovalištu zavisno od zakonske regulative te oblasti i stanja i raspoloživih sredstava u budžetu TK.

Dogovoreno je i da predstavnici Ministarstva, na čelu sa ministrom Džidićem u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima i epidemiološkom situacijom posjete Udruženje.

U ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak sastanku je prisustvovao i sekretar Ministarstva Iljkić Anto i pomoćnik ministra za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Šestan Edin, Udruženje „Amica Educa" Tuzla predstavljale direktorica Udruženja Selma Aličić i program direktorica Ivona Erdeljac.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15