Ministar Džidić primio u posjetu delegaciju Doma penzionera Tuzla

Uslovi i cijena smještaja za štićenike Doma penzionera Tuzla, koji se u Dom smještaju putem Centara za socijalni rad, a uz saglasnost resornog ministarstva, bila je glavna tema sastanka ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Esada Džidića sa direktorom Doma Mirsadom Bakalovićem i njegovim saradnicima.

MRSPP Dom penzionera Tuzla 19 03 2021Direktor Bakalović je istaknuo da se cijene smješataja u Domu nisu mijenjale, odnosno povećavale od 2011. godine, te da je povećanje cijena neophodno zbog povećanja cijena usluga (namirnica, energije, goriva i dr.) na osnovu kojih se formiraju cijene smještaja štićenika u ustanovu. Posebno je istaknut problem sa nabavkom i utroškom sredstava za lijekove za štićenike, kao i ostale medicinske opreme, koja je posebno izražena sada za vrijeme epidemije izazvane korona virusom, te da ustanova ne može uspješno raditi i pružati usluge štićenicima na dostignutom visokom standardu sa postojećim cijenama. Imajući u vidu navedeno predstavnici Doma su zamolili Ministarstvo da se razmotri njihov zahtjev i da se što je moguće prije odobri povećanje cijena i zaključivanje Anexa Ugovora.

Ministar je istakao da je upoznat sa zahtjevom Doma za povećanje cijena, te upoznao predstavnike Doma sa stanjem u budžetu Tuzlanskog kantona, odnosno činjenici da na poziciji „Smještaj štićenika u ustanove" nije došlo do povećanja iznosa sredstava za 2021. godinu, a zbog činjenice da je punjenje budžeta zbog stanja izazvanog korona virusom slabije i otežano, budući da dosta privrednih subjekata i ostalih organa i institucija ne rade ili rade sa smanjenim kapacitetom. Istaknuto je da je zahtjev za povećanje cijena, zbog svih gore navedenih razloga opravdan, ali da u ovom momentu to nije moguće postići, budući da se Ministarstvo u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju budžeta TK mora kretati u okviru planiranih i odobrenih sredstava na svakoj budžetskoj poziciji. Minisar je na kraju istakao da će se navedeni zahtjev za povećanje cijena krajnje ozbiljno razmotriti i da će se o istom voditi računa u slučaju pozitivnog rebalansa budžeta TK za 2021. godinu, odnosno prilikom izrade budžetskog zahtjeva za 2022. godinu.

U ime Ministarstva današnjem sastanku su prisustvovali i sekretar Ministarstva Anto Iljkić, dok su u ime JU Dom penzionera Tuzla, osim direktora Bakalovića, sastanku nazočili šefica finansija Zinaida Halilović Razić i menadžer za ISO standarde Elvin Ovčina.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15