Završena specijalizirana edukacija stručnih radnika u TK

Specijalizirana edukacija po nazivom „Rad sa djecom i porodicama povratnika sa stranih ratišta" održana je uz nadzor Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

IMG 3529U periodu od 24. do 30. juna stručni radnici iz centara za socijalni rad su na interaktivan način unaprijedili svoja znanja i vještine koja će doprinjeti kvalitetnijem radu i pristupu djeci i porodicama povratnika sa stranih ratišta. Cilj edukacije je što efikasnija rehabilitacija i reintegracija povratnika, posebno žena i djece.

Edukaciju profesionalaca u centrima za socijalni rad realizirao je Savez socijalnih radnika FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a uz podršku UNICEF-a.

Edukaciju su vodili certificirani treneri Amira Hodžić iz Centra za socijalni rad Tuzla i Mahir Huremović iz Centra za socijalni rad Kalesija, a nadzor tokom edukacije je bila Suada Selimović, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a.

Specijalizirana edukacija po nazivom „Rad sa djecom i porodicama povratnika sa stranih ratišta" održana je uz nadzor Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

IMG 3529U periodu od 24. do 30. juna stručni radnici iz centara za socijalni rad su na interaktivan način unaprijedili svoja znanja i vještine koja će doprinjeti kvalitetnijem radu i pristupu djeci i porodicama povratnika sa stranih ratišta. Cilj edukacije je što efikasnija rehabilitacija i reintegracija povratnika, posebno žena i djece.

Edukaciju profesionalaca u centrima za socijalni rad realizirao je Savez socijalnih radnika FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a uz podršku UNICEF-a.

Edukaciju su vodili certificirani treneri Amira Hodžić iz Centra za socijalni rad Tuzla i Mahir Huremović iz Centra za socijalni rad Kalesija, a nadzor tokom edukacije je bila Suada Selimović, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15