Pripreme za provedbu Gender akcionog plana BiH

Usaglašavanjem dinamike i toka rada izrade operativnog i finasijskog plana Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu održan je prvi sastanak interresorne radne grupe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

min rspp 16.jul 2jpgZadatak interresorne radne grupe je da izradi prijedlog operativnog i finasijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu za period od 2018. do 2022. godine u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine.


Tokom izrade ovog dokumenta interresorna radna grupa će imati stručnu i metodološku podršku predstavnika Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Posredstvom interneta na sastanku su bili prisutne i predstavnice Gender Centra FBiH Lejla Hodović i Fatima Bećirović.


Usaglašavanjem dinamike i toka rada izrade operativnog i finasijskog plana Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu održan je prvi sastanak interresorne radne grupe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

min rspp 16.jul 2jpgZadatak interresorne radne grupe je da izradi prijedlog operativnog i finasijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu za period od 2018. do 2022. godine u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine.


Tokom izrade ovog dokumenta interresorna radna grupa će imati stručnu i metodološku podršku predstavnika Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Posredstvom interneta na sastanku su bili prisutne i predstavnice Gender Centra FBiH Lejla Hodović i Fatima Bećirović.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15