Multisektorska saradnja u prevenciji maloljetničkog prijestupništva

Ministar za rad socijalnu politiku i povratak Esad Džidić potpisao je danas Memorandum o saradnji na projektu „Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva" sa predstavnicima Udruženja građana ''VIVE ŽENE'' Tuzla, JU Centar za socijalni rad Lukavac, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

memo  prev malolj delin 2Ovim je potvrđena dugogodišnja saradnja u oblasti psihosocijalne djelatnosti i nastavljen rad na takozvanoj sveobuhvatnoj prevenciji koji podrazumijeva ne samo rad sa mladim ljudima nego i sa porodicom, institucijom i školom.

Bitna determinanta ovog dokumenta, prema riječima ministra Džidića, je „hvatanje u koštac sa problemom maloljetničke delinkvencije i doprinos boljem razvoju samog društva i maloljetnika".

„Potpisivanjem ovog memoranduma data je kruna na dugogodišnju saradnju interresornog tima u oblasti prevencije maloljetičkog prijestupništva a kroz program je urađen i i mali pilot projekat u Centru za socijalni rad Lukavac gdje je novcem koji je prikupila ova interresorna grupa formirano savjetovalište za djecu i roditelje a u cilju sprječavanja maloljetničke delinkvencije", istaknuo je ministar Džidić.

Projekat se realizira u skladu sa Programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period '20-'23. godine.

Prema riječima direktorice Udruženja građana ''VIVE ŽENE'' Tuzla Jasne Zečević jedna od najznačajnijih komponenti danas potpisanog Memoranduma je formiranje radionica za nastavno osoblje, savjetovalište za roditelje i djecu u Centru za socijalni rad u Lukavcu.

„Bit će uključeni svi učesnici u ovom procesu koji se još uvijek ispituje i propituje i mi se nadamo da će intervencije koje ćemo provoditi uticati na to da se na vrijeme prevenira razmišljanje djece da mogu raditi bilo kakva krivična djela."

„Mi smo se na neki način nametnuli kao ustanova koja je spremna da uđe u jedan inovativan proces saradnje i pružanja sistemske usluga lokalnoj zajednici", kazala je ovom prilikom direktorica JU Centar za socijalni rad Lukavac Amira Hodžić.

Projekat finansira Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Ministar za rad socijalnu politiku i povratak Esad Džidić potpisao je danas Memorandum o saradnji na projektu „Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva" sa predstavnicima Udruženja građana ''VIVE ŽENE'' Tuzla, JU Centar za socijalni rad Lukavac, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

memo  prev malolj delin 2Ovim je potvrđena dugogodišnja saradnja u oblasti psihosocijalne djelatnosti i nastavljen rad na takozvanoj sveobuhvatnoj prevenciji koji podrazumijeva ne samo rad sa mladim ljudima nego i sa porodicom, institucijom i školom.

Bitna determinanta ovog dokumenta, prema riječima ministra Džidića, je „hvatanje u koštac sa problemom maloljetničke delinkvencije i doprinos boljem razvoju samog društva i maloljetnika".

„Potpisivanjem ovog memoranduma data je kruna na dugogodišnju saradnju interresornog tima u oblasti prevencije maloljetičkog prijestupništva a kroz program je urađen i i mali pilot projekat u Centru za socijalni rad Lukavac gdje je novcem koji je prikupila ova interresorna grupa formirano savjetovalište za djecu i roditelje a u cilju sprječavanja maloljetničke delinkvencije", istaknuo je ministar Džidić.

Projekat se realizira u skladu sa Programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period '20-'23. godine.

Prema riječima direktorice Udruženja građana ''VIVE ŽENE'' Tuzla Jasne Zečević jedna od najznačajnijih komponenti danas potpisanog Memoranduma je formiranje radionica za nastavno osoblje, savjetovalište za roditelje i djecu u Centru za socijalni rad u Lukavcu.

„Bit će uključeni svi učesnici u ovom procesu koji se još uvijek ispituje i propituje i mi se nadamo da će intervencije koje ćemo provoditi uticati na to da se na vrijeme prevenira razmišljanje djece da mogu raditi bilo kakva krivična djela."

„Mi smo se na neki način nametnuli kao ustanova koja je spremna da uđe u jedan inovativan proces saradnje i pružanja sistemske usluga lokalnoj zajednici", kazala je ovom prilikom direktorica JU Centar za socijalni rad Lukavac Amira Hodžić.

Projekat finansira Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15