Kontinuiran proces osnaživanja i treniranja mladih osoba sa invaliditetom

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić prisustvovao je završnoj konferenciji o saradnji i partnerstvu u razvoju kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos".

konf. LotosNa današnjem skupu napravljen je rezime kontinuiranog procesa osnaživanja i treniranja mladih osoba sa invaliditetom.

Naglašavajući da su u tom procesu ključne riječi saradnja i partnerstvo ministar Džidić je izrazio duboku uvjerenost da će konferencija donijeti zaključke koji će biti jedan od puteva kojima će da nastupa Vlada TK.

„Samo je multisektorskim pristupom moguće napraviti određene pomake u poštivanju i ostvarivanju prava invalidnih osoba. Invalidne osobe ne smiju biti na margini društva, pogotovo mlade osobe i mora im se dati mogućnost da pokažu svoje kapacitete", kazao je ovom prilikom resorni ministar naglašavajući da je kroz upoznavanje oblasti socijalne zaštite uvidio da je potrebno povećati ulaganja u ovu sferu.

Kao učesnici konferencije, putem zoom platforme prisutnima se obratilo više osoba sa invaliditetom koji su vlastitim iskustvima i porukama ukazali na važnost prava, slobode, dostojanstva i aktivizma u ovoj oblasti.

Na skupu je istaknuto da treba pomoći mladima osobama sa invaliditetom da odluke donose sami razvijanjem njihovih kapaciteta koji su bili zarobljeni te da je potrebno omogućiti podršku da bi se ostvarili u bilo kojoj sferi života jer nemaju mnogo mogućnosti za obrazovanje a kasnije i za zapošljavanje što utiče i na nizak nivo samopouzdanja.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić prisustvovao je završnoj konferenciji o saradnji i partnerstvu u razvoju kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos".

konf. LotosNa današnjem skupu napravljen je rezime kontinuiranog procesa osnaživanja i treniranja mladih osoba sa invaliditetom.

Naglašavajući da su u tom procesu ključne riječi saradnja i partnerstvo ministar Džidić je izrazio duboku uvjerenost da će konferencija donijeti zaključke koji će biti jedan od puteva kojima će da nastupa Vlada TK.

„Samo je multisektorskim pristupom moguće napraviti određene pomake u poštivanju i ostvarivanju prava invalidnih osoba. Invalidne osobe ne smiju biti na margini društva, pogotovo mlade osobe i mora im se dati mogućnost da pokažu svoje kapacitete", kazao je ovom prilikom resorni ministar naglašavajući da je kroz upoznavanje oblasti socijalne zaštite uvidio da je potrebno povećati ulaganja u ovu sferu.

Kao učesnici konferencije, putem zoom platforme prisutnima se obratilo više osoba sa invaliditetom koji su vlastitim iskustvima i porukama ukazali na važnost prava, slobode, dostojanstva i aktivizma u ovoj oblasti.

Na skupu je istaknuto da treba pomoći mladima osobama sa invaliditetom da odluke donose sami razvijanjem njihovih kapaciteta koji su bili zarobljeni te da je potrebno omogućiti podršku da bi se ostvarili u bilo kojoj sferi života jer nemaju mnogo mogućnosti za obrazovanje a kasnije i za zapošljavanje što utiče i na nizak nivo samopouzdanja.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15