Dogovor o unaprjeđenju rada Porodičnog savjetovališta

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Esad Džidić sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima Udruženja „Amica Educa" u Tuzli.

amica EDUCA MRSPNa sastanku su predstavnici Udruženja „Amica Educa" prezentirali svoj rad, kao i planove vezane za buduće aktivnosti uz posebno naglašavanje teškoća koje se odnose na finansiranje rada Porodičnog savjetovalištva.

Ovom je prilikom zaključeno da je neopohodno nastaviti dugogodišnju saradnju, te da u narednom periodu treba zajedničkim naporima raditi na unaprjeđenju rada Porodičnog savjetovališta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja „ Amice Educa" Selma Aličić i Meliha Bijedić, kao i sekretar ministarstva Anto Iljkić i pomoćnik ministra Edin Šestan.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15