Unaprjeđenje zaštite prava osoba sa invaliditetom

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić sa saradnicima održao je radni sastanak sa ministrom zdravstva TK Božom Jurićem, predstavnicima Udruženja građana „ Imam pravo" iz Lukavca i skupštinskom zastupnicom Azrom Okić.

imam pravo slika1Tema sastanka bila je unaprjeđenje zaštite prava osoba sa invaliditetom. Razmijenjena su iskustva i mišljenja o mogućim modalitetima podrške roditeljima djece s posebnim potrebama kada su u pitanju odgoj i zdravlje. Kao poseban vid brige izdvojeno je zdravlje zuba, odnosno stomatološki tretmani. Na sastanku je također istaknuta potreba da se ubrza realizacija aktivnosti vezanih za otvaranje Centra za autizam u Tuzli.

Ovom je prilikom konstatovano da je velika važnost partnerstva sa reprezentativnim organizacijama nevladinog sektora u izradi politika i propisa od interesa za osobe sa invaliditetom, a samim tim i usvajanje Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Sastanku je u ime Ministarstva zdravstva TK prisustvovao Amir Azabagić dok je U.G. „Imam pravo" predstavljao Omer Grebović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15