Briga o djeci sa teškoćama u razvoju

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima Udruženja građana „Mali svijet" Lukavac.

mali svijet-mrspp-04112021Ovom su prilikom predstavnici Udruženja upoznali ministra Džidića sa radom Centra za ranu intervenciju djece sa teškoćama u razvoju "Mali svijet" u Lukavcu, kadrovskim i tehničkim kapacitetima, načinom finansiranja i teškoćama sa kojim se susreću u svom radu.

Na sastanku je također bilo riječi i o potrebama što skorijeg otvaranja Centra za autizam u Tuzli i važnosti saradnje vladinog i nevladinog sektora.

Ministar Džidić je istaknuo da resorno ministarstvo cilju podrške organizacijama i udruženjima u njihovom nastojanju da se poboljša položaj osoba u stanju socijalne potrebe svake godine raspisuje javne pozive po programima te pozvao udruženja koja u okviru svoje registrovane djelatnosti ispunjavaju uslove da apliciraju na te programe.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15