Sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK, Esad Džidić sa saradnicima, je 19.11.2021. održao sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž.

puz-mrsp-23112021Centar PUŽ je predstavio svoj rad, posebno u području podrške i zaštite ljudi u pokretu kroz programe sigurnog smještaja, mobilnog tima i dnevnog centra za ljude u pokretu, kao i rad s lokalnom zajednicom na razvoju programa rada s mladima u sukobu sa zakonom, sa ciljem umanjenja maloljetničke delinkvencije.

Rad Centra PUŽ predstavili su Danijel Vasilj, izvršni direktor organizacije, Semina Salihović, menadžer sigurnog smještaja i Fahrudin Šehmehmedović, voditelj programa za podršku mladima u sukobu sa zakonom.

Ukupno od osnivanja Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ pružio je pomoć za više od 18 000 ljudi u pokretu, izbjeglica, migranata i tražitelja azila, i pružio siguran smještaj za preko 1200 članova porodice, djece, osoba sa zdravstvenim problemima i kategorijama kojima je potrebna zaštita.

Ministar je istakao važnost rada ovakve organizacije, koja radi vrlo ozbiljan i potreban posao sa ljudima u stanju socijalne potrebe, te zaključio da podržava razvoj ovakve organizacije kako bi nastavila pružati ove potrebne socijalne usluge.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK, Esad Džidić sa saradnicima, je 19.11.2021. održao sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž.

puz-mrsp-23112021Centar PUŽ je predstavio svoj rad, posebno u području podrške i zaštite ljudi u pokretu kroz programe sigurnog smještaja, mobilnog tima i dnevnog centra za ljude u pokretu, kao i rad s lokalnom zajednicom na razvoju programa rada s mladima u sukobu sa zakonom, sa ciljem umanjenja maloljetničke delinkvencije.

Rad Centra PUŽ predstavili su Danijel Vasilj, izvršni direktor organizacije, Semina Salihović, menadžer sigurnog smještaja i Fahrudin Šehmehmedović, voditelj programa za podršku mladima u sukobu sa zakonom.

Ukupno od osnivanja Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ pružio je pomoć za više od 18 000 ljudi u pokretu, izbjeglica, migranata i tražitelja azila, i pružio siguran smještaj za preko 1200 članova porodice, djece, osoba sa zdravstvenim problemima i kategorijama kojima je potrebna zaštita.

Ministar je istakao važnost rada ovakve organizacije, koja radi vrlo ozbiljan i potreban posao sa ljudima u stanju socijalne potrebe, te zaključio da podržava razvoj ovakve organizacije kako bi nastavila pružati ove potrebne socijalne usluge.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15