PREPORUKA POSLODAVCIMA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona preporučuje poslodavcima na području Tuzlanskog kantona, da zbog nepovoljnih vremenskih prilika izazvanih visokim temperaturama zraka, poduzmu mjere zaštite na radu koje bi spriječile neželjene posljedice po život i zdravlje zaposlenih. Ove mjere se odnose prvenstveno za radnike u građevinarstvu.

Također se preporučuje poslodavcima, da ukoliko proces rada dozvoljava, mjere zaštite obezbijede preraspodjelom radnog vremena ili raspoređivanjem uposlenih na lakše poslove u toku radnog vremena, dok su visoke temperature.

 

Odjeljenje za informisanje

POZIV

Obavještavamo vas da će s ciljem prezentacije rezultata rada i do sada realiziranih projekata u utorak 23.04.2013. godine u biti održana konferencija za medije Minisatrstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Press konferencija, na kojoj će se predstavnicima medije obratiti ministar Sead Hasić, će biti održana u sali za PRESS konferencije Vlade Tuzlanskog kantona sa početkom u 10:00 sati.

Opširnije...

EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA TEMU "SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE U DJETINJSTVU"

U okviru projekta „Prevencija seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu“ Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK je, u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrom za edukaciju i humani razvoj „Amica EDUCA“ jučer započelo edukacijski ciklus na temu „Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu“.
Seminar ima za cilj pružiti podršku profesionalcima koji rade sa djecom i odraslim kako bi stekli više samopouzdanja i mogli u svom okruženju prepoznati žrtve seksualnog zlostavljanja i pružiti im adekvatnu pomoć. Učesnici će imati priliku da steknu uvid u sam proces koji se odvija u klijentu kao i u vlastite procese. Radit će na temama: „Priča“ i ono što ona izaziva u nama, adaptacija: krivnja i sram, nedostatak granica i samouništenje, transfer i kontratransfer, otpor i izbjegavanje, ponovna izgradnja vlastitog identiteta, te obnovljen imidž čovjeka-žene.

Opširnije...

SAOPŠTENJE I ČESTITKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNOG RADA, 19. mart 2013

Socijalni radnici širom svijeta ove godine obilježavaju 19. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada. Ovaj događaj, u skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta, a u skladu sa Globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012-2016 godine).

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana socijalnog rada je „Promovisanje socijalne i ekonomske jednakosti„.

Povodom Dana socijalnog rada Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK podsjeća da je globalna ekonomska kriza upravo vrijeme da damo značajniji doprinos razvoju socijalnog rada i na taj način damo potrebnu podršku pojedincima i porodicama. Vrijeme je da sve institucije, uključujući obrazovne, zdravstvene, pravosudne, privredne a posebno općine, kao osnivači centara za socijalni rad, poduzmu mjere iz svoje nadležnosti vezane za zapošljavanje većeg broja socijalnih radnika i time doprinesu zaustavljanju negativnih trendova u porodici i ukupnom društvenoj zajednici. Kao odgovorna društvena zajednica imamo obavezu da svakom pojedincu, a posebno djeci, omogućimo najbolje moguće uslove za pravilan odgoj i odrastanje.

Opširnije...

POZIV

Obavještavamo vas da će dvodnevna radionica za dizajniranje novih usluga u sistemu socijalne zaštite djece i porodica biti održana 26. i 27.2.2013. godine sa početkom u 8 sati i 45 minuta, u Dramar Centru u Tuzli (Branilaca BiH 11). Radionicu organizuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i nevladina organizacija Hope and Home for Children (HHC), u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrima za socijalni rad TK, a sve u okviru prve faze projekta Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama.
Planirano je da se prvog dana radionice (26.02.2013.) u 08 sati i 45 minuta medijima obrate predstavnici Ministarstva, centara za socijalni rad, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i nevladine organizacije Hope and Home for Children (HHC) kako bi prezentirali dosadašnje rezultate u okviru navedenog projekta i najavili ciljeve i očekivanja od radionice.

 


Odjeljenje za informisanje

NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA OSNIVANJU I IZGRADNJI CENTRA ZA AUTIZAM

U skladu sa Elaboratom o društvenoj opravdanosti osnivanja „Centra za autizam“ u danas je u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisivan Memorandum o razumijevanju čime su određene podijeljene obaveze i odgovornosti Općine Tuzla, organizacije HILSWERK Austrija i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Kako je ovom prilikom istaknuto, sinergijska aktivnost vladinog sektora, kojeg u ovom slučaju čine Vlada Tuzlanskog kantona sa resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak i Općina Tuzla, te nevladinog sektora kojeg predstavlja organizacija HILSWERK Austrija, rezultira činjenicom da smo svakim danom bliži konačnom cilju, a to je osnivanje „Centra za autizam“ od kojeg se očekuje da premosti prostor između dijagnoze i pune inkluzije.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15