Ministar Bešić posjetio Turistički ured u Gračanici

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamza Bešić posjetio je danas prostorije Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Gračanice.

TU Gracanica 02 21 01 2022Ovom prilikom susreo se sa voditeljem Turističkog ureda u Gračanici Edinom Ibriševićem, a tema razgovora bili su turistički potencijali u Gračanici i aktivnosti koje je Ured realizirao s ciljem promocije Gračanice i njenih turističkih znamenitosti. Turistički ured u Gračanici je počeo sa radom početkom 2021. i od tada su značajne aktivnosti usmjerene na objedinjavanje evidencija i materijala o turističkim potencijalima.

„Do sada su se razvijali su se oni potencijali koji su bili vezani za aktivnosti poduzetnika ili nekog privrednika koji je investirao u određene turističke sadržaje. Sada sa ovim Uredom mi kreiramo politiku razvoja turizma u Gračanici, naravno, u skladu sa našim mogućnostima i potencijalima koje posjedujemo", kazao je voditelj Ibrišević.

Ministar Bešić je pohvalio dosadašnje aktivnosti Ureda i obećao da će i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona u narednom period podržati aktivnosti koje Ured bude realizirao.

"Gračanica je specifična i rijetka sredina koja je zadržala taj bosanski duh. To je prije svega i u punom smislu riječi čaršija. Njeni građani imaju običaj reći „odoh u čaršiju, a ne u Gračanicu", a širom Bosne i Hercegovine, pa i šire je poznata kao "od posla čaršija" sve su to dobri preduslovi da u narednom periodu intenzivnije radimo na razvoju turizma ovog bosanskohercegovačkog bisera", zaključio je ministar Bešić.

U narednom periodu planirano je da delegacija Ministarstva i Turističke zajednice TK posjeti Gračanicu i detaljno se upozna sa turističkim potencijalima, a sve u cilju kvalitetnije prezentacije u narednom periodu.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Hamza Bešić posjetio je danas prostorije Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Gračanice.

TU Gracanica 02 21 01 2022Ovom prilikom susreo se sa voditeljem Turističkog ureda u Gračanici Edinom Ibriševićem, a tema razgovora bili su turistički potencijali u Gračanici i aktivnosti koje je Ured realizirao s ciljem promocije Gračanice i njenih turističkih znamenitosti. Turistički ured u Gračanici je počeo sa radom početkom 2021. i od tada su značajne aktivnosti usmjerene na objedinjavanje evidencija i materijala o turističkim potencijalima.

„Do sada su se razvijali su se oni potencijali koji su bili vezani za aktivnosti poduzetnika ili nekog privrednika koji je investirao u određene turističke sadržaje. Sada sa ovim Uredom mi kreiramo politiku razvoja turizma u Gračanici, naravno, u skladu sa našim mogućnostima i potencijalima koje posjedujemo", kazao je voditelj Ibrišević.

Ministar Bešić je pohvalio dosadašnje aktivnosti Ureda i obećao da će i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona u narednom period podržati aktivnosti koje Ured bude realizirao.

"Gračanica je specifična i rijetka sredina koja je zadržala taj bosanski duh. To je prije svega i u punom smislu riječi čaršija. Njeni građani imaju običaj reći „odoh u čaršiju, a ne u Gračanicu", a širom Bosne i Hercegovine, pa i šire je poznata kao "od posla čaršija" sve su to dobri preduslovi da u narednom periodu intenzivnije radimo na razvoju turizma ovog bosanskohercegovačkog bisera", zaključio je ministar Bešić.

U narednom periodu planirano je da delegacija Ministarstva i Turističke zajednice TK posjeti Gračanicu i detaljno se upozna sa turističkim potencijalima, a sve u cilju kvalitetnije prezentacije u narednom periodu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15