Ministarstvo privrede partner na uspostavi Digitalnog inovacijskog HUB-a u Tuzlanskom kantonu

U okviru projekta EU4DigitalSME, koji je usmjeren na stvaranje omogućavajućeg okruženja za MSP-ove za uspješno provođenje digitalizacije i inovacijskih transformacija, pokrenute su aktivnosti vezane za rješavanje potreba za digitalnom transformacijom MSP-ova, koje uključuju aktere na makro razini za poboljšanje ukupnih okvirnih uvjeta za promociju inovacija i digitalizaciju MSP-ova.

DKR-MPTK-GIZJedna od takvih aktivnosti, koja je u proteklom periodu realizirana, jeste i Javni poziv za dostavljanje idejnih prijedloga o temi "Digitalni inovacioni HUB-ovi u BiH"u okviru projekta EU4DigitalSME, čija je provedba počela u septembru prošle godine, a sprovodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sa projektnim partnerima. Kroz projekt će se podržati stvaranje poslovnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih poduzeća kako bi se ublažili posljedice COVID-19 na ekonomiju u BiH, kroz bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama u svim lancima vrijednosti.

Cilj konkretno ove aktivnosti se ogleda u pružanju podrške u formiranju digitalnih inovativnih HUB-ova u BiH, za šta je predviđena financijska i tehnička podrška. HUB-ovi (Čvorišta) za digitalne inovacije (eng. Digital Innovation HUB –DIH) su predviđeni da budu tačka u kojoj kompanije mogu dobiti pomoć za prevazilaženje izazova digitalizacije i na taj način postanu konkurentnije.

Jedan od četiri podržana projekta je i projekat koji je kandidovao DKR konzorcij, a koji čine Industrial Automation doo Tuzla, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE) iz München-a (Njemačka). Projekat obuhvata aktivnosti na uspostavi Centra za digitalne inovacije u Tuzli, kao industrijskog centra koji ima za cilj pružanje podrške za rješenja za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Prvi mentorski sastanak u okviru ovog projekta održan je 12. i 13. jula 2022. godine u Tuzli. Tom prilikom su sa mentorom za uspostavu ovog HUB-a, prof. dr Kostom Jovanović, vanrednim profesorom Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, razmijenjena iskustva i postavljeni temelji buduće saradnje u okviru ovog projekta. Sastanku su, pored prof. Jovanovića, prisustvovali predstavnici konzorcija, dr.sc. Edin Cerjaković, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Tuzli, predstavnice Industrial Automation d.o.o. Tuzla Zlatka Grgić i Sabina Lipovac te Erna Kusturica, pomoćnik ministra privrede u Vladi Tuzlanskog kantona.

Projekat uspostave Digitalnog inovacijskog HUB-a u Tuzli ima za cilj da pruži pristup tehničkoj ekspertizi i omogući malim i srednjim preduzećima da "testiraju prije investiranja", kako bi unaprijedili svoju konkurentnost i poslovanje kroz unapređenje poslovnih procesa, proizvoda ili usluga kroz upotrebu digitalnih tehnologija. Predviđeno je da HUB također pruža inovativne usluge kao što je savjetovanje, trening i razvoj vještina koje su neophodne za uspješnu digitalnu transformaciju.

Ova inicijativa dolazi u nizu mnogih aktivnosti na digitalizaciji ekonomskih procesa i približavanju BiH EU standardima uspješnog poslovanja i kompetencija te je kao takva od izuzetnog značaja za razvoj inovativnih tehnologija, vještina i usluga za opstanak lokalnih ekonomija u globalnoj ekonomiji budućnosti.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15