Članci

 

 

POPIS DOSTUPNIH INVESTICIJSKIH POTICAJA INVESTITORIMA

U TUZLANSKOM KANTONU (FISKALNI I NEFISKALNI) AŽURIRANI SA 31.12.2019.GODINE

 

Redni

broj

Naziv poticaja i kratak opis poticaja

Institucija koja dodjeljuje poticaj

Kontakt podaci

Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Subvencioniranje kamatne stope u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Escrow računa – potrošačka jedinica – 11010017 privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona

(planirano u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel: 035/369-353                        035/369-327

Fax:035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

BBI d.d. Sarajevo

Podružnica Tuzla

Tel:035/300-860

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: 1 Inžinjerske Brigade br. 6

75 000 Tuzla

2.

Obavljanje pripravničkog/volonterskog staža za 2019. godinu

(planiran iznos od 910.000 KM)

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Zajednička komisija

Ministarstva za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona  i

Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Tel/Fax:035/306-440 035/228-573

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Bosne Srebrene bb

75 000 Tuzla

Web:www.szztk.ba

3.

Zapošljavanje nezaposlenih osoba iz reda boračke populacije za 2019. godinu na minimalno 24 mjeseca putem dva podprograma:

-samozapošljavanje putem započinjanja vlastitog biznisa i

-zapošljavanje kod poslodavaca

Link za samozapošljavanje i

Link za zapošljavanje kod poslodavaca

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona   

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

4.

Transferi drugim nivoima vlasti –sredstava iz ekoloških naknada (korisnik općine i gradovi Tuzlanskog kantona)

Ministarstvo  prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

5.

Transferi  javnim preduzećima Ministarstvo  prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

6.

Transferi privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

7.

Promocija domaće proizvodnje

(Realizacija promotivnog programa „Kupujmo domaće“ kroz kampanju i edukaciju potrošača)

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

   8.

Savjetodavne usluge

(Usluge tumačenja pojedinih zakonskih i podzakonskih akata privrednim subjektima u cilju registracije, ispunjavanja zakonskih obaveza ili inspekcijskih zahtjeva)

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

9.

Apliciranje na projekte

(Savjetodavne usluge za privrednike u pripremi projekata na objavljene javne pozive federalnih/kantonalnih institucija kao i drugih donatora)

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

10.

Dodjela bespovratnih sredstava

(Program podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2019/20 godinu)

link

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

11.

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede

link

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

 12. Ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede (prema namjeni) u:

zaštitne objekte, kao što su nasipi, obaloutvrde, uređenje korita vodotoka, brane sa akumulacijama, i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

objekte za odvodnjavanje, kao što su osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža i drugi pripadajući objekti;

objekte za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje, kao što su brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao što su kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema. Navedeni vodni objekti mogu služiti istovremeno i za više namjena, kada su u pitanju tzv. višenamjenski vodni objekti.

link

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57       

75 000 Tuzla

13.

Ulaganje sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u:

izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,

provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja,

uspostavu informacionog sistema za zemljište,

zemljišni monitoring,

izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta,

izradu projekta višenamjenskog vrednovanja,

realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja,

dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57       75 000 Tuzla

 

Ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj

A.Model podrške proizvodnji

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

 
 

Biljna proizvodnja

   

14.

1. Proizvodnja kukuruza

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

15.

2. Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

16.

3. Proizvodnja merkantilnog krompira

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

17.

4. Proizvodnja povrća u

zaštićenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

18.

5. Proizvodnja jagoda u

zaštićenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

19.

6. Proizvodnja voća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

20.

7. Otkup voća za preradu na području Kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

21.

8. Otkup voća za dalju prodaju i izvoz

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

22.

9. Proizvodnja gljiva (šampinjoni, bukovače, šitake)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

23.

10.Proizvodnja komposta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57        

75 000 Tuzla

24.

11. Podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla i aronija)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57        

75 000 Tuzla

25.

12. Podizanje višegodišnjih nasada, krošnjastog voća (jabuka, kruška i šljiva)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

26.

13. Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

27.

14.Proizvodnja sadnica jagodičastog i bobičastog voća (sadnice maline)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57            75 000 Tuzla

 

Animalna proizvodnja

   

28.

1. Muzne krave u liniji otkupa mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000Tuzla

29.

2. Vještačko osjemenjavanje plotkinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57            75 000 Tuzla

30.

3. Proizvodnja pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

31.

4. Proizvodnja konzumnih jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

32.

5. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

33.

Sredstva za isplatu dodatne podrške za obrtnike

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57        

75 000 Tuzla

34.

 Regresiranje kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

35.

Podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57      

75 000 Tuzla

 

B. Model kapitalnih ulaganja

   

36.

1. Nabavka opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji

(nabavka opreme u stočarskim objektima i nabavka hladnjača)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          

75 000 Tuzla

 

C. Model ostalih vrsta podrški

   

37.

 1.Sufinansiranje realizacije projekata od značaja za Kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

38.

2.Usluge održavanja softvera za praćenje ulaganja i analizu ulaganja u oblast podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         

75 000 Tuzla

 

LIST OF AVAILABLE INVESTMENT INCENTIVES TO INVESTORS

IN TUZLA CANTON (FISCAL AND NON-FISCAL) UPDATED ON 12/31/2019

 

No

Incentive/ brief description of incentives

Awarding Institution

Contact details

Enforcing Institution

1.

Interest subsidy in the Tuzla Canton Budget for 2019 from Escrow Account - Consumption Unit - 11010017 to businesses in the Tuzla Canton

(planned in the total amount of 1,000,000.00 BAM)

Ministry of economy of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-327  035/369-332

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:Rudarska 57

75 000 Tuzla

BBI d.d. Sarajevo

Branch office Tuzla

Phone/Fax:  035/300-860 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: 1 Inžinjerske Brigade br. 6

75 000 Tuzla

2.

Performing internship / volunteer work for 2019

Ministry for Soldiers' Affairs of Tuzla Canton through the Employment Service of Tuzla Canton

Phone/Fax: 035/369-401  035/369-405

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Joint Commission

Ministry for Soldiers' Affairs of Tuzla Canton

and

Employment Service of Tuzla Canton

Phone/Fax:         035/369-401  035/369-405

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:Rudarska 65

75 000 Tuzla Web:www.vladatk.kim.ba

Phone/Fax:  035/306-440  035/228-573

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:Bosne Srebrene bb

75 000 Tuzla

Web:www. szztk.ba

3.

Employment of unemployed people from the rank of the veteran population for 2019 at least 24 months through two subprojects:

-supporting through startup of own business and

- employing for the employers

Ministry for Soldiers' Affairs of Tuzla Canton

Phone/Fax:         035/369-401  035/369-405

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Ministry for Soldiers' Affairs of Tuzla Canton

Phone/Fax:         035/369-401  035/369-405

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:Rudarska 65

75 000 Tuzla

4.

Transfers to other levels of authority - funds from environmental fees

(user of municipality and city of Tuzla Canton)

Ministry of Physical Planning and Protection of the Environment of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-429

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 65     

75 000Tuzla

5.

Transfers to public companies

Ministry of Physical Planning and Protection of the Environment of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-429

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 65     

75 000Tuzla

6.

Transfers to private companies

Ministry of Physical Planning and Protection of the Environment of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-429

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 65     

75 000Tuzla

8.

Promotion of domestic production

(Implementation of the "Buy Domestic" promotional program through a campaign and consumer education)

Ministry of Trade, Tourism and Transport of Tuzla Canton

Phone: 035/369-393

Fax: 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

9.

Advisory services

(Services of interpretation of certain legal acts and by-laws to economic entities for the purpose of registration, fulfillment of legal obligations or inspection requirements)

Ministry of Trade, Tourism and Transport of Tuzla Canton

Phone: 035/369-393

Fax: 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

10.

Applying for projects

(Advisory services for businessmen in preparing projects for public calls from federal / cantonal institutions and other donors)

Ministry of Trade, Tourism and Transport of Tuzla Canton

Phone: 035/369-393

Fax: 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

11.

Grant award

(Program for raising the quality of Tuzla Canton tourism offer for 2019/20)

Ministry of Trade, Tourism and Transport of Tuzla Canton

Phone: 035/369-393

Fax: 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

12.

Investing funds from water fees into the water management sector (per purpose) into:

-          Protective facilities such as dams and embankments, for arranging river beds, dams with accumulation and other related facilities, as well as facilities to protect against erosion and flood,

-          Facilities for drainage including basic and detailed drainage channel network and other related facilities,

-           Facilities for water supply such as dams and reservoirs, water intakes, wells, captures with appropriate equipment, facilities for potable water treatment, reservoirs and pipelines and other related facilities,

-           Facilities for water protection against pollution such as collectors for receiving and transporting wastewater, wastewater treatment plants, drain into a receiver and other related facilities and equipment. Listed water facilities could be simultaneously used for several purposes and, it such a case; they serve as so-called multipurpose water facilities.

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    75 000Tuzla

13.

Investing funds from changing purpose of agriculture land in:

          Creating plans, programs and projects for protection, use and regulation of agricultural land,

       Implementing measures for the protection, use and regulation of agricultural land and the inundation area,

            establishment of an information system for land,

       soil monitoring,

          create maps of land use value,

          create a project for multi-evaluation,

          realization of tasks set by the program management,

          decontamination of land and raising protective zones in the vicinity of the road network.

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality / Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57        

75 000 Tuzla

 

A Model support production

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

 
 

       1.       Plant production

   

14.

1. Corn production

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

15.

2. Cornishon production for industrial processing

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

16.

3. Production of mercantile potatoes

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

17.

4. Production of vegetable in a

protected area

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

18.

5. Production of strawberry in a

protected area

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

19.

6. Fruit production

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

20.

7. Purchase fruit processing plant in Canton

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

21.

8. Purchase fruit for resale and exports

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

22.

9. Production of mushrooms (button mushrooms, oyster mushrooms and shiitake)

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000Tuzla

23.

10. Production of compost

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

24.

11. Raising plantations of berries (raspberry, blackberry, strawberry, blueberry and currant)

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

25.

12. Raising plantations of woody fruits (apple, pear, plum)

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

26.

13. Replant plantations of vegetables and herbs  seedlings

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

27.

14.Production of strawberry and berry seedlings (raspberry seedlings)

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

 

$12.        Animal production

   

28.

1. Dairy cows in line purchase of milk

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

29.

2. Artificial insemination of breeding cows

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

30.

3. Chicken meat production

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

31.

4. Production of eggs for consumption

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

32.

5. Beehives, breeding  bee communities

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax: 035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

33.

Remittances for additional support for craftsmen

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax: 035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

34.

 Subsidizing interest on loans for the purchase of agricultural products

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax: 035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

35.

Support to production organizers in co-operative purchasing of products from co-operation and sales of these products

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax: 035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

       

36.

1. Purchase of new machinery and equipment in animal and plant production

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax: 035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

 

C Model other types of support

   

37.

 1. Co-financing the realization of projects of importance to Canton

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

38.

2. Software investment monitoring and investment analysis services in the field of primary agricultural production support in 2019

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Tuzla Canton / Municipality/ Cities of Tuzla Canton

Phone/Fax:  035/369-421

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Address: Rudarska 57    

75 000 Tuzla

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna