DOKUMENTI

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

ZAKONI, PRAVILNICI, PLANOVI I UPUSTVA

URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO
Zakon o građenju FBiH (''Službene novine FBiH'' broj 55/02)
Zakon o građevinskim proizvodima (''Službene novine FBiH'' broj 78/09)
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 02/06, 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10)
Zakon o prostornom uređenju i građenju TK (''Službene novine TK'' broj: 06/11, 04/13, 15/13, 02/16)
Zakon o uvjetima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina (''Službene novine TK'' broj: 03/06, 01/07, 05/08, 10/11)

ZAŠTITA OKOLICE
Zakon o fondu za zaštitu okoliša FBiH (''Sl. novine FBiH", broj 33/03)
Zakon o genetski modifikovanim organizmima (''Službeni glasnik BiH'' broj 23/09)
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (''Službene novine FBiH '' broj: 35/98, 109/12 i 15/16)
Zakon o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštičenim pejzažom ''Konjuh'' (''Službene novine TK'' broj: 13/09, 08/14)
Zakon o upravljanju otpadom FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 33/03, 72/09)
Zakon o zaštiti prirode FBiH (''Sl. novine FBiH", broj 66/13)
Zakon o zaštiti prirode TK (''Sl. novine TK", broj 10/04)
Zakon o zaštiti od buke FBiH (''Sl. novine FBiH" broj 110/12)
Zakon o zaštiti od buke TK (''Sl. novine TK" broj 03/16)
Zakon o zaštiti okolice (''Službene novine TK'' broj: 06/98, 15/00)
Zakon o zaštiti okoliša FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 33/03, 38/09)
Zakon o zaštiti zraka FBiH (''Sl. novine FBiH", broj: 33/03 i 4/10)


PRAVILNICI

Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj 9/14)
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (Službene novine FBiH broj 12/05 i 102/12)

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (Službene novine FBiH broj 39/05)
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (Službene novine FBiH broj 12/05)


KANTONALNI PROPISI

ARHIVA JAVNIH POZIVA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15