Javni oglas o prodaju stana u vlasništvu Kantonalne agencije za privatizaciju putem javng nadmetanja-licitacije

Na osnovu člana 31. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju („Službene novine TK", br. 05/12) i Pravilnika o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Kantonalne agencije za privatizaciju broj: 03-647/2021 od 24.12.2021. godine, direktor raspisuje:

 


JAVNI OGLAS

o prodaju stana u vlasništvu Kantonalne agencije za privatizaciju putem javng nadmetanja-licitacije

 

 

Oglas za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 12/03, 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine Tuzlanskog kantona, broj 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine donio je Odluku i raspisuje

 


O G L A S
za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u TuzliOglas za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 12/03, 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine Tuzlanskog kantona, broj 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 10.01.2020. godine donio je Odluku i raspisuje

O G L A S
za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

1. Izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla (u daljem tekstu Agencija) vrši Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na period od četiri godine.

Opširnije...

KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 31. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, Odluke o davanju saglasnosti Vlade Tuzlanskog antona, broj 02/1-34-21789/16 od 27.09.2016. godine i Odluke o raspisivanju konkursa i utvrđivanja teksta konkursa broj 01-410/2016 od 03.10.2016. godine, direktor Kantonalne agencije za privatizaciju raspisuje

 

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Opširnije...

O G L A S za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine TK, broj 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14) broj 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine i broj 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine, Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 30.09.2015. godine donio je Odluku i raspisuje

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15