Preliminarna rang lista podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 25. stav (3) tačke b) Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ističe:

 

 

PRELIMINARNU RANG LISTU
podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona


 

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se učenici i roditelji/staratelji učenika, koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2021/2022 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da se jave u gradske /općinske službe za boračko – invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta,radi potpisivanja ugovora.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2021/2022 godinu, putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da je termin potpisivanja ugovora,


24.05.2022. godine (utorak) sa početkom u 12. sati
u Velikoj sali Bosanski kulturni centar Tuzla.

Napomena:

Studenti su dužni prilikom potpisivanja ugovora dostaviti uvjerenje o upisanom ljetnom semestru i ličnu kartu.

Broj računa otvoren kod banke, dužni su dostaviti, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na Javni konkurs.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2021/2022 godinu, putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službama branilačko invalidske zaštite općina/gradova Tuzlanskog kantona, prema mjestu prebivališta kandidata.

O terminu potpisivanja, bit će naknadno obavješteni od strane službe.

Napomena:

Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati su dužni dostaviti broj računa otvoren kod banke na lično ime, ukoliko isti nisu dostavili prilikom apliciranja na Javni konkurs.

Konačna rang lista kandidata UČENIKA / STUDENATA za dodjelu stipendija za školsku /akademsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kanton", broj:16/15 i 2/18), Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

 

KONAČNU RANG LISTU
kandidata UČENIKA / STUDENATA za dodjelu stipendija za školsku /akademsku 2021/2022 godinu

 


 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja / zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 22. Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-02-04-007165-22 od 19.04.2022. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLJAVANJA / ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15