Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2020. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-10989/20 od 09.06.2020. godine i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj: 15/1-04-012093-20 od 09.06.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2020. godinu


I Pravo učešća:
(1) Pravo učešća za dodjelu finansijskih sredstava ima invalidski sportski klub u svrhu učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/10, 8/13 i 6/18) i koji je:
a) u prethodnoj godini osvojio medalje na paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom, evropskom i balkanskom prvenstvu, mediteranskim igrama,
b) u prethodnoj godini imao učesnika na paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom, evropskom i balkanskom prvenstvu, mediteranskim igrama,
c) u prethodnoj godini osvojio medalje na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa i
d) u prethodnoj godini imao učesnika na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa...

 

DOKUMENTI:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna