OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu pojedinih upita od strane djece - članova porodica demobilisanih branilaca, u smislu ostvarivanja prava na sufinansiranje za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama, obavještavamo Vas sljedeće.


Članom 46. stav (1) Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH" broj: 54/19), a koji se odnosi na sufinansiranje troškova upisa, decidno je propisano: „Za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama, djeca nezaposlenih demobilisanih branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu, u visini do 50% novčanih sredstava."


Nadalje, istim članom, u stavu (2), decidno je propisano: „Pravo na sufinansiranje troškova upisa mogu ostvariti samo redovni studenti prvog ciklusa studija, koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija i studenti fakulteta na kojima je organiziran integrirani studijski program prvog i drugog ciklusa."


Stavom (3) navedenog člana, koji se odnosi na obezbjeđivanje sredstava koja su potrebna za realizaciju navedenog prava, također je decidno propisano da: „Novčana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana će se osigurati iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u proračunu Federacije u skladu sa mogućnostima."


Iz naprijed navedenog jasna je resorna nadležnost, te u skladu sa tim za sva pitanja i nejasnoće u postupku realizacije navedenog prava, možete se obratitit Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.


S poštovanjem;


M I N I S T A R

Amir Kulaglić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna